Oddělení ekonomické


zajišuje úkoly v oblasti

  • plánu
  • rozpočtu
  • financování
  • účetnictví rozboru a statistiky
  • operativní evidenci majetku
  • řídící činnost pokladny

vedoucí:  ing. Sylva Valachová

Tel. 545538372
E-mail: s.valachova@unbr.cz