Výroční zpráva 2005


Úvodní slovo ředitele,
Vedoucí pracovníci Úrazové nemocnice v Brně
 PDF 1,6MB

Organizační schéma Úrazové nemocnice v Brně,
Dozorčí rada Úrazové nemocnice v Brně
  PDF 0,4MB

Přehled hlavních činnosti Úrazové nemocnice v Brně,
Nekrolog – MUDr. Petr Zelníček, CSc. in memoriam
  PDF 1,7MB

Činnost Úrazové nemocnice v Brně v roce 2005 v číslech a datech PDF 0,7MB

Další údaje o ÚN Brno v roce 2005,
Vědecko výzkumná činnost
    PDF 0,8MB

Ambulance – stručný přehled činnosti  PDF 3,9MB

Spinální jednotka  PDF 5,3MB

Ekonomické informace  PDF 1,1MB

Těžké úrazy a polytraumata PDF 0,65MB

Klinika traumatologie PDF 1,55MB

Mezinárodní kongres Novákovy traumatologické dny Brno 2005  PDF 3,6MB

Unikátní operace pomocí computerového navigačního systému OrthoPilot PDF 8,9MB

Projekt Chraňte sebe i své dítě, vždy se připoutejte   PDF 5,9MB

Lékařská služba první pomoci
Foto z mise Trauma teamu v Pákistánu
 PDF 9,4MB

Informace o Trauma teamu ČR - Mise Pákistán 2005 PDF 6,4MB