Prováděné výkony


 Obecná a sportovní traumatologie

V centru našeho odborného zájmu je odborná a specializovaná péče o pacienty:

 • s čerstvými i staršímu úrazy jedné (monotrauma) i více částí těla (sdružená poranění a polytrauma), včetně péče standardní i intenzivní, konzervativní i operační a v rámci doléčení úrazů i péče rehabilitační.
 • se závažnými a život ohrožujícími úrazy (polytrauma), včetně pacientů s poraněním páteře (spondylochirurgie). 
 • z řad starších spoluobčanů s úrazy v důsledku pádů, jejichž léčba je velmi obtížná jak po stránce medicínské, tak i sociální (gerontotraumatologie).
 • při ošetřování úrazů pohybového aparátu se zaměřením na progresivní metody léčby poranění kostí - osteosyntéz
  • komplexní léčba závažných zavřených i otevřených zlomenin
  • taktika léčení „plovoucích“ kloubů: floating hip, knee, elbow
  • stanovení indikací ke změně osteosyntetické metody při léčení zlomenin
  • léčení  víceetážových poranění končetin
 • při ošetřování sportovních úrazů a jejich následků se zaměřením na miniinvazivní operační metody, včetně artroskopie velkých kloubů (záchovné a rekonstrukční operace)
  • artroskopie kolenního kloubu
  • artroskopie ramenního kloubu
  • artroskopie hlezenného kloubu
  • artroskopie loketního kloubu
  • artroskopie kyčelního kloubu
  • artroskopie zápěstí
  • artroskopie subtalárního kloubu 
 • specifický program je zaměřen na ošetřování defektů chrupavky a transplantaci menisků a vazů velkých kloubů 


K ošetřování všech úrazů máme k dispozici moderní diagnostické metody i kvalitní tuzemské i zahraniční implantáty pro nápravu zlomenin kostí (osteosyntézy) i poranění kloubů, včetně šetrných artroskopických metod.

 

Septická a rekonstrukční traumatologie

Zaměření septické a rekonstrukční traumatologie:

 • léčba aseptických a infikovaných pakloubů
 • léčba infekcí kostí, kloubů a měkkých tkání
 • léčení septických komplikací osteosyntéz
 • plastické rekonstrukce defektů měkkých tkání, místní a mikrochirurgické laloky
 • rekonstrukční výkony na kostech, náhrady kostních defektů, prolongace končetin,  segmentální transport
 • komplexní léčba po replantacích