Učitelský sbor


Masarykova universita
Lékařská fakulta
Klinika traumatologie

Korespondenční adresa: Ponávka 139/6, 62 50 Brno
Telefon: 545 538 111
E-mail: i.masova@unbr.cz
WWW: www.unbr.cz

Přednosta kliniky:
doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
 
l.pasa@unbr.cz

Zástupce přednosty kliniky pro školství:
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. 
j.kocis@unbr.cz

Zaměstnanci:

Profesoři:
prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D. 
rekonstrukční traumatologie a aloplastická chirurgie  
primar.ortopedie@nemzn.cz

Emeritní profesor:
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
spondylochirurgie a paraplegiologie
p.wendsche@unbr.cz

Docenti:
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
spondylochirurgie a paraplegiologie
 j.kocis@unbr.cz

doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D. 
přednosta kliniky,  sportovní traumatologie
l.pasa@unbr.cz

doc. MUDr. Radek Veselý, PhD.
všeobecná traumatologie
r.vesely@unbr.cz


Asistenti:
MUDr. Jan Filipinský
traumatologie pánve
 j.filipinsky@unbr.cz

MUDr. Juraj Jarošík
ortopedie 
 j.jarosik@unbr.cz

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D. 
traumatologie, spinální traumatologie
 m.kelbl@unbr.cz 

MUDr. Jiří Kepák, CSc.
polytrauma a těhotenství
 j.kepak@seznam.cz

MUDr. Ján Kužma 
traumatologie
 j.kuzma@unbr.cz 

MUDr. Ladislav Kozumplík, CSc.
endoskopie, chirurgie
 l.kozumplik@unbr.cz

MUDr. Vladimír Krass
endoskopie, chirurgie
 v.krass@unbr.cz

MUDr. Zuzana Krivdová
chirurgie 
 z.krivdova@unbr.cz

prim. MUDr. Radim Kyzlink 
chirurgie, viscerotraumatologie
 r.kyzlink@unbr.cz 

MUDr. Vladimír Melichar, CSc.
viscerotraumatologie 
 v.melichar@unbr.cz 

MUDr. Tomáš Pavlacký
traumatologie 
 t.pavlacky@unbr.cz

MUDr. Tomáš Pink, PhD.
ortopedie
 t.pink@unbr.cz

MUDr. Vratislav Procházka, CSc.
septická a rekonstrukční traumatologie
 v.prochazka@unbr.cz 

MUDr. Josef Prokeš
ortopedie 
 j.prokes@unbr.cz

MUDr. Martin Sobotka
chirurgie 
 m.sobotka@unbr.cz

MUDr. Radomír Suchomel
traumatologie
 r.suchomel@unbr.cz

MUDr. Martin Sutorý, CSc.
traumatologie urogenitálního traktu
 m.sutory@unbr.cz

MUDr. Jan Šavolt
chirurgie
 j.savolt@unbr.cz

MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
klinická psychologie a psychiatrie po těžkém traumatu
 tatana.sramkova@tiscali.cz

MUDr. Jan Vlasatý
anesteziologie, intenzivní medicína 
 j.vlasaty@unbr.cz

MUDr. Daniel Žák
anesteziologie, intenzivní medicína 
 

Neučitelští pracovníci:

Iveta Mášová
i.masova@unbr.cz