Úvodní slovo


Dne 1.12.2002 vznikla v Úrazové nemocnici Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně. Byla zřízena rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č.j. 30537/2002, spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Klinika traumatologie je vzdělávacím zařízením a výukovou základnou lékařské fakulty. V oblasti léčebně preventivní péče poskytuje diagnosticko-terapeutickou péči v celém rozsahu traumatologie a poúrazových následků. V čele Kliniky traumatologie je od akademického školního roku 2015/16 přednosta doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

 

Druhé rozšířené vydání knihy:
Hart R, Janeček M, Klusáková I, Buček P: Loketní kloub
vydavatelství Maxdorf Jessenius 2012
www.maxdorf.cz
info@maxdorf.cz