Informace pro pacienty


Traumatologie v Úrazové nemocnici v Brně  patří ke špičkovým pracovištím, zabývajícím se diagnostikou a léčbou úrazů a chorob pohybového aparátu. K dosažení co nejlepších výsledků jsou v souladu s technickým vývojem využívány moderní metody, jako jsou nejnovější postupy ošetřování zlomenin (osteosyntéza), tak i miniinvazivní metody ošetřování kloubu (artroskopie).

 

Sportovní traumatologie

Mezi našimi pacienty je mnoho pacientů s úrazy, vzniklými při rekreačním i vrcholovém sportu.

Mezi sportovní úrazy lze zařadit jak tzv. lehké úrazy (distorze = podvrtnutí), tak i úrazy závažnější (zlomeniny, vykloubení apod.). Naší snahou je vyšetřit a ošetřit tyto úrazy tak, abychom umožnili pacientům návrat pacientů nejen co nejrychleji, ale také v co nejlepším stavu k plnému předúrazovém režimu života.

Spolupracujeme s mnoha sportovními kluby i individuálními sportovci v našem regionu. Mezi našimi pacienty je mnoho sportovců, kteří dosáhli po ošetřování svých poranění na našem pracovišti významných úspěchů, včetně mistrů světa v různých sportech.

Významnou problematikou je i léčení zdravotních potíží tzv. bývalých sportovců, u kterých se zdravotní problémy objevily po ukončení jejich sportovní kariéry. I těmto pacientům umožňujeme po pečlivém vyšetření a následné léčbě návrat k aktivnímu způsobu života a rekreačním sportům.

Naši lékaři se specializují na ošetřování akutních sportovních úrazů i na rekonstrukční operace chronických zdravotních potíží jako jsou chronické nestability kloubů kolenních, ramenních, hlezenných, rekonstrukční operace menisků (transplantace menisků) i náhrady defektů chrupavek kloubů.

Výsledky naší práce jsou prezentovány na tuzemských i zahraničních odborných setkáních a v odborné literatuře.

 

Nadstandardní pokoj při hospitalizaci - odd. TRAUMATOLOGIE A

 

Nadstandardní pokoje při hospitalizaci - odd. TRAUMATOLOGIE B