Ošetřovatelská péče


Kontakt:

Hlavní sestra pro ošetřovatelství:
Mgr. Andrea Lišková
tel. 545538645
E-mail: a.liskova@unbr.cz

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Agenda vzdělávání
kontakt Mgr. Lenka Hofmanová, kancelář Koliště 41, 4.patro
tel. 545 538 464
e-mail:l.hofmanova@unbr.cz

Pozor, dokumenty  v příloze e-mailu je možno zasílat
pouze ve formátu PDF
.

 

Akreditované pracoviště k certifikovanému kurzu:
- Katetrizace močového měchýře u mužů
  Informace ke stáži

Akreditovaný kvalifikační kurz
  Sanitář 
  Bližší informace

Specializační vzdělávání oboru Všeobecná sestra
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, akreditované pracoviště dle Věstníku MZ č.5/2020
- praktická část OM1 a OM2
Domluva praxe: Mgr. Lenka Hofmanová, kancelář Koliště 41, 4.patro
tel. 545 538 464
e-mail:l.hofmanova@unbr.cz
 Bližší informace

Specializační vzdělávání oboru Všeobecná sestra
Intenzivní péče, akreditované pracoviště dle Věstníku MZ č.5/2020
- praktická část OM6. Platnost akreditace do 31.12.2025
Domluva praxe: Mgr. Lenka Hofmanová, kancelář Koliště 41, 4.patro
tel. 545 538 464
e-mail:l.hofmanova@unbr.cz

Certifikovaný kurz "Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence"
praktická část - domluva praxe:
Mgr. Andrea Lišková, hlavní sestra
tel. 545 538 645, e-mail: a.liskova@unbr.cz
příslušný formulář F316 UNBR Žádost o vykonání stáže v ÚN v Brně - viz níže

 

Postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků – praxe
Informace o praxi pro zájemce, kteří jsou zařazeni v kurzu NCONZO:

- Volejte si o termín na tel. +420 545538645 – hlavní sestra

- Stáhněte si formulář F316 UNBR Žádost o vykonání stáže v ÚN v Brně (viz níže)

- Vyplňte údaje ve formuláři jako podklad k vypracování smlouvy o stáži a zašlete vyplněný formulář zpět – a.liskova@unbr.cz

- Cena za 1 den stáže je 300,- Kč, cenu za praxi nehradí účastníci, kteří studují kurzy hrazené z Evropských sociálních fondů (ESF)

 

Pregraduální vzdělávání – praxe

Nelékařských zdravotnických pracovníků
Informace o praxi pro zájemce v nelékařských oborech (diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, zdravotní laborant) z nesmluvních školských zařízení:

- Žádejte písemně hlavní sestru
  (ÚN v Brně, Bc. A. Lišková, Ponávka 6, 602 00 Brno)

- Cena za praxi je dle aktuálního ceníku na webových stránkách
   ÚN v Brně

Studentů II. ročníku všeobecného lékařství LF MU
(prázdninová praxe)

Požádejte emailem o termín schůzky. Po předložení karty ISIC dohodneme termín a místo konání praxe.
Studenti LF MU mají praxi na základě smlouvy zdarma.

Bc. Lišková Andrea
hlavní sestra ÚN
email: a.liskova@unbr.cz

Placené služby - ceník

Dokumenty ke stažení:

F316 UNBR Žádost o vykonání stáže v ÚN v Brně

F317 UNBR Žádost o povolení dotazníkového šetření

F209 UNBR Profesní životopis uchazeče o zaměstnání v ÚN v Brně