Výroční zpráva 2020


Zpráva za kalendářní rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací (§18), Z 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí o informace: 0 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Počet stížností podaných podle § 16a: 0