Přístup pro osoby se sníženou mobilitou a na vozíčku


video o přístupu do Úrazové nemocnice v Brně