Info o činnosti kliniky


Kniha Traumatologie (Galén 2015) autorů Wendsche P. Veselý R a kol. získala Chlumského cenu, prestižní ocenění za nejlepší publikaci roku 2015. Cenu převzal za kolektiv autorů z ÚN prof. Wendsche

Druhé rozšířené vydání knihy :
Hart R, Janeček M, Klusáková I, Buček P: Loketní kloub
vydavatelství Maxdorf Jessenius 2012
www.maxdorf.cz
info@maxdorf.cz

Wendsche P, Veselý R et al.:  Úskalí a komplikace při léčení zlomenin
vydavatelství Galén Praha 2018

Kniha Traumatologie autorů Wendsche P., Veselý R. a kol. - druhé přepracované a rozšířené vydání (Galén 2019)

Pod vedením Kliniky traumatologie obhájili titul Ph.D.  lékaři MUDr. Martin Kelbl a MUDr. Vladimír Krass (ÚN Brno) a MUDr. Pavel Walder (FNsP Ostrava).