Informace z XI. kongresu MEKA 2016


Úrazová nemocnice v Brně pořádá kongres Medicína katastrof pod záštitou primátora města Brna a hejtmana Jihomoravského kraje již tradičně.

Zdá se, že kongres již zaujal své místo v kalendáři široké palety odborníků, pro které je toto téma zajímavé. Jsme rádi, že se zde na kongresu zvykli scházet lékaři i zdravotní sestry, hygienici, záchranáři, hasiči, policisté i krizoví manageři, aby si vyměnili zkušenosti v problematice řešení hromadných neštěstí, epidemií a katastrof.

Témata kongresu byla zaměřena na aktuální problémy minulého roku a jejich řešení v praxi:
- Migrace z hlediska ohrožení veřejného zdraví či bezpečnosti;
- Integrovaný záchranný systém - cvičení, vzdělávání;
- Nemocnice v mimořádné situaci;
- Zahraniční mise.

1. blok

Migrace – hledisko veřejného zdraví a bezpečnosti

MUDr. Lucie Grepl Bauerová,
ing. Jaroslava Hejdová, OBKŘ MZ ČR
MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc

Co přináší migrační vlna pro resort zdravotnictví

MUDr. Marianna Durilová, Lékaři bez hranic

Zkušenosti z uprchlického tábora v Africe                      TEXT

pplk. Mgr. Petr Farník, plk Mgr. Miroslav Tichák, Policejní prezidium

Činnost odboru mezinárodní policejní spolupráce v boji proti nelegální migraci

plk ing. Oldřich Volf, PhD, nám. řed.HZS KVK

Ebola – rok poté          TEXT

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, FN Motol

Panika – nedoceňovaný fenomén  TEXT

2. blok

IZS – cvičení, vzdělávání

MUDr. Petr Hubáček, MBA,  řed. ZZS OK  a kol.

Letecká záchranná služba v Olomouckém kraji - 25 let zkušeností pro rozvoj budoucnosti

Bc. Vladimír Husárek, DiS., MUDr. Jana Kubalová, ZZS JMK

Zabezpečení velké sportovní akce                            TEXT

MUDr. René Mezulianik, ZZS JMK

Cvičení Sanitka 2015    TEXT

Zdeněk Jedlička, ZZS Vysočina

Vzdělávací modul Mimořádná událost s využitím software XVR pro zaměstnance ZZS Kraje Vysočina   TEXT

kpt. ing. Miroslav Antonín, pplk. Ing. Roman Hejzlar, GŘ HZS ČR

Využití simulačního trenažéru XVR v odborné přípravě příslušníků HZS ČR

3. blok

Zahraniční mise, Nemocnice v mimořádné situaci

MUDr. Jozef Ragan,      MUDr. Petr Nestrojil, CSc. a kol., FN Brno

Traumatým ČR - humanitární mise při likvidaci následků zemětřesení v Nepálu   TEXT

kpt. Ing. Martin Pávek, GŘ HZS ČR

USAR odřad ČR jako reklasifikovaný tým INSARAG   TEXT

MUDr. Stanislav Jelen, FN Ostrava

Cvičení Exploze 2015 ve FN Ostrava

MUDr. Pavel Urbánek, PhD., FN Brno

Příprava ZZS a zdravotnických zařízení na HPZ/O

Ing. Vlasta Neklapilová, ÚN v Brně

Paříž – odezva nemocnic na teroristický útok    TEXT

 MUDr. Milan Brázdil, Parlament ČR:      Kdo zachrání záchranku