Kvalita péče


 

 

 

Úrazová nemocnice v Brně dne 24. 6. 2015 získala Certifikát o ověření kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v oboru léčebně preventivní a ošetřovatelské péče, včetně zdravotních služeb komplementu a následné rehabilitační péče.

Akreditační šetření provedla v Úrazové nemocnici v Brně dne 10. a 11. 6. 2015 společnost EURO CERT CZ, a.s.  pověřená MZ ČR udělovat oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Výsledkem akreditačního šetření bylo potvrzení shody s požadavky hodnotících standardů kvality    a bezpečí lůžkové zdravotní péče vyplývajících ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách   a podmínkách jejich poskytování a Vyhlášky č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Dne 18.9.2018 proběhla úspěšně reakreditace Úrazové nemocnice v Brně provedená firmou LL-C (Certification) Czech Republic a. s.

                     

        

Centrum laboratorní medicíny v ÚN v Brně získalo 30.4.2012 Osvědčení o akreditaci, v roce 2015 proběhla úspěšně jeho reakreditace.

Analýza monitorovaných indikátorů:
- Spokojenost a bezpečnost hospitalizovaných pacientů 2015 
-
Spokojenost a bezpečnost ambulantních pacientů 2015

Vedení Úrazové nemocnice v Brně bude neustále:            

     ·    zlepšovat spokojenost pacientů, klientů i zaměstnanců,
·     zlepšovat ekonomickou stabilitu nemocnice,
·     udržovat a posilovat dobrou pověst a image nemocnice,
·      pomocí pravidelných interních auditů vyhledávat rizika a provádět nápravná i preventivní opatření.