Přístrojové vybavení


  • Videogastroskopy
  • Dvoukanálový terapeutický videogastroskop
  • Ultratenký gastroskop
  • Terapeutické videoduodenoskopy
  • Videokolonoskopy
  • Endotermodesinfektor
  • Ultrazvuková čistička