Lůžková oddělení - DENNÍ REŽIM


Oddělení anesteziologie a resuscitace - ARO

JIP A - traumatologie 

JIP B - chirurgie

Chirurgie A

Chirurgie B

Urologie

Traumatologie A

Traumatologie B

Ortopedie

Odborný léčebný ústav