Pracovnělékařské služby ÚN v Brně


MUDr., PhDr. Zdeňka Nováková , Ph.D.

Sídlo ordinace: Koliště 41,  1. patro
(prostory Lékařské pohotovostní služby)

Telefon
545 538  kl. 416

E-mail
:  zdenka.novakova77@seznam.cz


Ordinační hodiny:

Út:   7 – 12    hodin

Čt: 14 -16.30 hodin

(poslední pacient  30 minut před koncem ordinační doby)


Na prohlídky je nutno přinést :

- Vzorek ranní moče
- Výpis ze zdravotní dokumentace reg.  PL
-
Vyplněný dotazník
- Žádost o lékařský posudek  3x


Poznámka:

Odběry v případě poranění v prac. procesu do 72 hodin od úrazu,
odběry:

  Út  7 – 11.30 a  Čt 14 – 14.30