Centrum laboratorní medicíny


Centrum laboratorní medicíny je pracovištěm akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., podle normy ČSN EN ISO 15189. Reakreditace proběhla úspěšně k datu 12.3.2015. Při pravidelné dozorové návštěvě dne 7.9.2017 byl rozšířen rozsah udělené akreditace na obor klinická biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba včetně sdílených vyšetření vymezených přílohou osvědčení.

Personál

V laboratoři pracuje kvalifikovaný, vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaný zdravotnický personál.

Primář - vedoucí lékař:
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.                tel. 545538411
E-mail: t.parak@unbr.cz

Zástupce primáře, manager kvality:
RNDr. Irena Kučerová                tel. 545538626
E-mail:
i.kucerova@unbr.cz

Vedoucí laborantka:
Bc. Eva Bodišová, MBA             tel. 545538430
E-mail: e.bodisova@unbr.cz

Úsek klinické biochemie a hematologie

Vedoucí úseku, analytik 

RNDr. Irena Kučerová            tel. 545 538 626
E-mail:i.kucerova@unbr.cz

Laboratoř biochemie             tel. 545 538 627, .. 343, .. 429

Úsek hematologie, transfuzní služby a krevní banky

Vedoucí lékař úseku
MUDr. Hana Fraňková   tel. 545 538 300
E-mail: h.frankova@unbr.cz

Hematologická ambulance - MUDr. Hana Fraňková  
                                              mob. 770 119 365

Analytik - hematologie
Mgr. Jindra Kučerová, MBA  tel. 545 538 619
E-mail:j.kucerova@unbr.cz

Laboratoř hematologie   tel. 545 538 617

Krevní banka                  tel. 545 538 618


Ke stažení
Laboratorní příručka 

Osvědčení o akreditaci

Seznam akreditovaných vyšetření