Vybavení pracoviště


Oddělení traumatologie a sportovní traumatologie má k dispozici aseptické operační sály, pro pacienty se zánětlivými komplikacemi i septický operační sál. Pro pacienty se závažným zdravotním stavem je k dispozici oddělení ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) a JIP A (jednotka intenzívní péče), stabilizovaní pacienti jsou ošetřování na standardních odděleních (Traumatologie A a B bez zánětlivých komplikací, případně Chirurgie B se zánětlivými komplikacemi). Pacienti na oddělení přicházejí přes ambulantní trakt (běžné traumatologické ambulance a specializované ambulance).

Oddělení traumatologie a sportovní traumatologie zajišťuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči, včetně předoperační přípravy a pooperační péče o traumatologické pacienty.

Pro rehabilitaci je k dispozici oddělení rehabilitační a následné péče, následná rehabilitace v ambulantním režimu, případně je využívána spolupráce s dalšími rehabilitačními ústavy.

Přístrojové vybavení nemocnice umožňuje přístup k veškerým moderním vyšetřovacím metodám (RTG, CT včetně 3D, sonografické vyšetření, angiografické vyšetření, MRI je řešeno ve spolupráci s jinými pracovišti).