Traumateam


Trauma team je mobilní chirurgický tým určený pro poskytování odborné lékařské péče poraněným na místě katastrofy v ČR i v zahraničí po dobu 1 - 2 týdnů.

  

Tým je složen z lékařů (zvl. traumatologie a anesteziologie, ale i  další odbornosti), zdravotních sester (sálové, anesteziologické a intenzivní péče) a techniků. V Trauma teamu je nyní registrováno 42 členů: 22 lékařů, 17 zdravotních sester, technik, řidič a organizační pracovník.

  

Trauma team vznikl v roce 1987 a od té doby se účastnil několika misí např. v Nikaragui (1987), Arménii (1989) a Íránu (1990). Od roku 1997 byl Trauma team registrován v registru Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN v Ženevě (Register of Military and Civil Defence Assets (MCDA), Office for Coordination of Humanitarian Affairs), od r. 2004 mezi týmy Rady EU pro civilní krizové situace (Civil Protection Intervention teams for Crisis Management) a od ledna 2005 také do systému pohotovostních sil OSN v New Yorku (UN Standby Arrangements System).

Při posledním výjezdu ve dnech 12.10. – 2.11.2005 se Trauma team účastnil spolu s USAR týmem HZS a vojenskými zdravotníky mise vyslané vládou ČR na pomoc postiženým po zemětřesení v Pákistánu.

Od 1.1.2007 se po podepsání Dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi GŘ HZS a ÚN Brno stal Trauma team ostatní složkou IZS a je zařazen do Ústředního poplachového plánu ČR.

Na základě této smlouvy lékaři ÚN Brno také úzce spolupracují se záchrannými USAR a WASAR týmy HZS ČR.

 

Mise Pákistán 2005

Mobilní chirugické pracoviště

Poster

Ocenění pro Trauma team