Výroční zpráva 2006


Úvodní slovo ředitele

Vedoucí pracovníci Úrazové nemocnice v Brně    (1138 kB)

Organizační schéma Úrazové nemocnice v Brně

Přehled hlavních činnosti Úrazové nemocnice v Brně (673 kB)

Činnost Úrazové nemocnice v Brně v roce 2006 v číslech a datech - část 1  (730 kB), část 2  (606 kB)

Ambulance – stručný přehled činnosti (666 kB)

Spinální jednotka (432 kB)

Lékařská služba první pomoci

Vědecko-výzkumná činnost v roce 2006  (772 kB)

Ekonomické informace  (1073 kB)

Inovace přístrojů, modernizace vybavení (639 kB)

Klinika traumatologie LF MU v Brně  (742 kB)
Subkatedra úrazové chirurgie IPVZ  (451 kB)

Kongresy pořádané v roce 2006 (680 kB)

Těžké úrazy a polytraumata  (632 kB)

Nová úroveň spolupráce hasičů a zdravotníků
– dohoda o plánované pomoci na vyžádání
   (1052 kB)

Společenské akce  (571 kB)