Spokojenost pacientů


Výsledek průzkumu spokojenosti pacientů NEJLEPŠÍ NEMOCNICE v ČR za rok 2019 a 2018 prováděného každoročně společností Health Care Institute:

         
     Absolutní vítěz 3 místo         Hospitalizovaní pacienti JMK

           
     Ambulantní pacienti JMK         Zaměstnanci nemocnic JMK


                    
       Ambulantní pacienti 2018        Zaměstnanci nemocnic 2018

       

 Ve výsledcích celostátního průzkumu „Nemocnice ČR 2019“, kterou pořádá organizace HealthCare Institute o spokojenosti zaměstnanců a pacientů, se Úrazová nemocnice v Brně umístila skvěle v kategoriích:

Kategorie
Nemocnice ČR

Umístění v rámci JM kraje

  Absolutní vítěz
          v ČR

Zaměstnanci

3.místo     3. místo

Hospitalizovaní pacienti

3.místo

Ambulantní pacienti

3.místo


Dopisy pacientů

2020: Poděkování dr. Salašovi, dr. Sobotkovi, urol. amb a CZM
          Poděkování pro odd. TRAU B
          Poděkování dr. Kalandrovi, dr. Kelblovi a TRAU B
          Poděkování pro odd. UROLOGIE
          Poděkování odd. OLÚ, ORT a dr. Stoklasovi
          Poděkování dr.Klimentové, odd CHIR A a COS
          Poděkování dr. Trávníkovi a personálu nemocnice
          Poděkování dr. Vlachové a odd CHIR B
          Poděkování dr. Hajnému, CHIR B a stravovacímu provozu
          Poděkování paní Mademli a amb chronických ran
          Poděkování celé ÚN
          Poděkování pro odd. TRAU B
          Poděkování pro odd. CHIR A a JIP B
          Poděkování pro odd. CHIR A a dr. Krasse
          Poděkování pro dr.Krasse, ARO a JIP B
          Poděkování pro dr.Kunovského, dr.Pinka a celou nemocnici
          Poděkování pro dr. Kelbla
          Poděkování pro odd. CHIR A, dr. Kelbla a dr. Mauleho
          Poděkování pro dr. Pavlackého
          Poděkování pro ambulanci chronických ran-sestru Mademli
          Poděkování pro odd. CHIR B

 

2019: Poděkování celé ÚN
          Poděkování prim. Chasákové a pracovníkům CT
          Poděkování doc. Veselému, pracovníkům OP sálů a TRAU B
          Poděkováni dr. Stoklasovi a JIP A
          Poděkování pro OLÚ
          Poděkování pracovníkům Chirurgie A
          Poděkování LPS zubní a dr. Bártů
          Poděkování doc. Veselému, dr. Suchomelovi a odd. TRAU A
          Poděkování doc. Pašovi, dr. Pavlackému a odd. TRAU B
          Poděkování dr. Vlčkovi, dr. Herůfkovi a odd. TRAU B
          Poděkování dr. Kunovskému, dr. Shakerovi a odd. ORT
          Poděkování od ZZS JMK za dobrou spolupráci při HN
          Poděkování dr. Kužmovi a odd. TRAU B
          Poděkování odd. CHIR A
          Poděkování pracovníkům Chirurgie A
          Poděkování dr. Kozumplíkovi a odd. CHIR B
          Poděkování doc. Veselému
          Poděkování dr. Kozumplíkovi, dr. Krassovi, JIP B, CHIR A
          Poděkování dr. Hřibovi, odd. CHIR A a OZM
          Poděkování dr. Pinkovi a odd. ORT
          Poděkování za zdravotnickou instruktáž žáků ZŠ Mikulov
          Poděkování odd. TRAU B
          Poděkování dr. Bártů a LPS zubní
          Poděkování odd. ORT a celé ÚN
          Poděkování odd. TRAU A a doc. Pašovi
          Poděkování dr. Miklovičovi a sestře pí Šafaříkové
          Poděkování pracovníkům traumatologie a OLÚ
          Poděkování dr. Kužmovi a odd. TRAU A
          Poděkování pro LPS
          Poděkování pro pracovníky OLÚ a ORT
          Poděkování pro OSCHÚS, vrátnici a drVáclavíkovou
          Poděkování pro celou ÚN
          Poděkování doc. Veselému a odd. TRAU B
          Poděkování pro OLÚ
          Poděkování odd. ARO, JIP B a CHIR A
          Poděkování dr. Kelblovi, COS, JIP, TRAU B a OLÚ
          Poděkování pro OLÚ
          Poděkování dr. Sobotkovi
          Poděkování docVeselému, panu Zukalovi a TRAU
          Poděkování dr. Herůfkovi a TRAU B
          Poděkování dr. Kunovskému a ORTO
          Poděkování odd TRAU A a CHIR A
          Poděkování dr. Pavlackému a sestřičce na OSCHÚS
          Poděkování sestřičce A. Mademli
          Poděkování dr. Gajdošíkové a personálu OSCHÚS
          Poděkování doc. Kočišovi a odd. TRAU B