Rada příspěvkové organizace ÚN v Brně


Rada příspěvkové organizace Úrazové nemocnice v Brně 
byla jmenována ve složení:

Mgr. Lubora Bednaříková, členka Zastupitelstva města Brna

JUDr. Eva Rabušicová, vedoucí Odboru zdraví Magistrátu m. Brna

Mgr. Petr Hladík, 1.náměstek primátora a člen Rady města Brna

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.