Oddělení styku se zdravotními pojišťovnami

Hlavní činností oddělení je vyúčtování poskytnuté zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a cizincům a s tím související činnosti:

  • zajišťuje styk Úrazové nemocnice se všemi zdravotními pojišťovnami ve věci uzavírání Smlouvy a dodatků ke Smlouvě o úhradě a poskytování zdravotní péče, spolupracuje s revizními lékaři zdravotních pojišťoven, řeší sporné záležitosti
  • sleduje vyhlášky, předpisy, číselníky, metodiku
  • analyzuje výsledky vyúčtování zdravotních výkonů, zvlášť účtovaných léčiv a materiálů
  • poskytuje statistická data
  • na základě podkladů lékařů provádí záznamy do nemocničního informačního systému, potřebné ke konečnému vyúčtování pro zdravotní pojišťovny a záznam do zdravotnické dokumentace pacienta
  • vyřizuje administrativní činnost týkající se cca 7000 hospitalizovaných pacientů za rok, archivuje zdravotnickou dokumentaci
  • poskytuje administrativní pomoc a péči ambulantním a hospitalizovaným cizincům v souladu s právními předpisy pro Evropskou unii i pro cizince mimo Společenství EU
  • pacientům z EU zajišťuje u pomocné zdravotní pojišťovny v ČR potvrzení o poskytnutí nutné a neodkladné péče v ČR.

 

Vedoucí oddělení: Jaromíra Bortlová

Tel. 545 538 375
E-mail: J.bortlova@unbr.cz


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE