Lůžkové odd. anesteziologie a resuscitace

Vedoucí lékař ARO:
MUDr. Jan Vrabec

Staniční sestra:
Bc. Jaroslava Vargová

Oddělení má 8 lůžek vybavených moderními plicními ventilátory a monitory.
Přijímáme pacienty po traumatech - nejčastěji řešíme problematiku kontuzí hrudníku, plic a srdce (protektivní ventilace, bronchoskopie, polohování pacientů do pronační polohy), traumatologických PNO a hemothoraxů (drenáže, operační revize), zlomeniny páteře ve všech etážích (stabilizace), zlomeniny pánve a končetin, dále pak stavy po poranění dutiny břišní.
Samozřejmostí je dobrá spolupráce s konsiliárními chirurgy, traumatology, dobře dostupné jsou zobrazovací metody (CT, UZ, RTG) a biochemická a hematologická laboratoř.
Druhou skupinou jsou pacienti se sepsí a multiorgánovým selháváním. Dále přijímáme komplikované pacienty po rozsáhlých elektivních chirurgických výkonech, kardiálně a jinak kompromitované (neurologické, endokrinní, chron. renální insuficience apod.)., stavy po KPCR.
Rutinně je používána monitorace hemodynamiky různými metodami, umělá plicní ventilace včetně často používané neinvazivní plicní ventilace. Součástí je i péče o nemocné s poruchou funkce ledvin, ať už akutně vzniklé v rámci orgánové dysfunkce při sepsi, po traumatickém šoku, crush syndromu, tak i o nemocné s chronickou renální insuficiencí.

Resuscitační tým - tvoří lékaři a sestry ARO.
Zajišťuje akutní resuscitační péči v areálu celé nemocnice.
K jeho přivolání slouží speciální telefonní linka.
Tým je vybaven speciálním mobilním vybavením nutným k zajištění rozšířené kardiopulmonální resuscitace.

Návštěvní hodiny na odd. ARO
Pondělí-pátek:  15 - 17 hodin
Sobota-neděle: 15 - 17 hodin
Návštěvy mimo tyto hodiny jsou možné pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Podávání informací
Není-li pacientem určeno jinak, jsou informace o zdravotním stavu pacienta podávány ošetřujícím lékařem pouze příbuzným při osobní návštěvě oddělení.


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE