Lůžkové odd. anesteziologie a resuscitace

Vedoucí lékař ARO:
MUDr. Jan Vrabec

Staniční sestra:
Bc. Jaroslava Vargová

Oddělení má 8 lůžek vybavených moderními plicními ventilátory a monitory.
Přijímáme pacienty po traumatech - nejčastěji řešíme problematiku kontuzí hrudníku, plic a srdce (protektivní ventilace, bronchoskopie, polohování pacientů do pronační polohy), traumatologických PNO a hemothoraxů (drenáže, operační revize), zlomeniny páteře ve všech etážích (stabilizace), zlomeniny pánve a končetin, dále pak stavy po poranění dutiny břišní.
Samozřejmostí je dobrá spolupráce s konsiliárními chirurgy, traumatology, dobře dostupné jsou zobrazovací metody (CT, UZ, RTG) a biochemická a hematologická laboratoř.
Druhou skupinou jsou pacienti se sepsí a multiorgánovým selháváním. Dále přijímáme komplikované pacienty po rozsáhlých elektivních chirurgických výkonech, kardiálně a jinak kompromitované (neurologické, endokrinní, chron. renální insuficience apod.)., stavy po KPCR.
Rutinně je používána monitorace hemodynamiky různými metodami, umělá plicní ventilace včetně často používané neinvazivní plicní ventilace. Součástí je i péče o nemocné s poruchou funkce ledvin, ať už akutně vzniklé v rámci orgánové dysfunkce při sepsi, po traumatickém šoku, crush syndromu, tak i o nemocné s chronickou renální insuficiencí.

Resuscitační tým - tvoří lékaři a sestry ARO.
Zajišťuje akutní resuscitační péči v areálu celé nemocnice.
K jeho přivolání slouží speciální telefonní linka.
Tým je vybaven speciálním mobilním vybavením nutným k zajištění rozšířené kardiopulmonální resuscitace.

Návštěvní hodiny na odd. ARO
Pondělí-pátek:  15 - 17 hodin
Sobota-neděle: 15 - 17 hodin
Návštěvy mimo tyto hodiny jsou možné pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Podávání informací
Není-li pacientem určeno jinak, jsou informace o zdravotním stavu pacienta podávány ošetřujícím lékařem pouze příbuzným při osobní návštěvě oddělení.


českyčesky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Nabídka nepotřebného majetku

Seznam vyřazeného majetku ZDE

Kvalifikační kurz Sanitář

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE