Konference "Medicína katastrof" Brno 9.února 2006

P2090037_M_120.jpgÚrazová nemocnice v Brně a Informační středisko medicíny katastrof MZ ČR, které při této nemocnici pracuje už třináctý rok, pořádaly dne 9.2.2006 konferenci Medicína katastrof. Medicína katastrof je věda zabývající se řešením hromadných neštěstí a katastrof z hlediska hromadného výskytu poraněných a postižených. Zaměřuje se tedy nejen na způsob péče o pacienty v mimořádné situaci z hlediska medicínského, ale také na organizaci této péče, která by ve složitých podmínkách měla pomoci splnit cíl “pomoci dostupnými prostředky co nejvíce lidem v co nejkratším čase”.

P2090065_M_120.jpgNa konferenci se tedy sešli nejen lékaři, sestry a záchranáři z nemocnic a ze záchranné služby, ale také hygienici, pracovníci krajských a městských úřadů, hasiči, vojenští zdravotníci a další odborníci. Ohlas na akci byl značný, ukázalo se, že řešení mimořádných situací už není na okraji zájmu, ale že tuto problematiku odborná veřejnost považuje za závažný problém. Svědčí o tom i účast vedoucích pracovníků, ředitelů nemocnic, územních středisek ZS i krajských pracovišť hygienické služby.

P2090066_M_120.jpgByla to první akce tohoto druhu pořádaná v rámci civilního zdravotnictví a měli jsme proto snahu ukázat v celé šíři, čeho všeho se tato problematika dotýká. Účastníci si vyslechli představy ředitelky odboru krizové připravenosti MZ ČR, MUDr. Dany Hlaváčkové, o budoucí koncepci oboru. Je důležité přistupovat k řešení systémově, doplnit mezery v legislativě a jasně stanovit úkoly, které je nutno dořešit. Významným pokrokem je zájem vedoucích představitelů státu problematiku řešit a brát zdravotnictví vč. nemocnic jako nepominutelnou součást celého systému.

P2090060_M_120.jpgV přednášce ing. Buriana, ředitele Zdravotnického zabezpečení krizových stavů, byli posluchači informováni, co vše skladuje MZ ČR a Správa státních hmotných rezerv pro mimořádné situace (vybavení nemocnic, stany, léky pro případ chřipkové epidemie, ochranné vybavení při biologickém ohrožení aj.). Dr. Valášek z pražské záchranné služby upozornil na problémy spojení v rámci IZS. Doc. Drábková z FN Motol zajímavým způsobem informovala o zkušenostech získaných při cvičení v této největší nemocnici v ČR. Další přednášky se zabývaly reakcí nemocnic na možné chemické ohrožení i přípravami na pandemii chřipky.
Zkušenosti ze cvičení Podzim 2005 sdělil ředitel pražské ZZS dr.Schwarz a prim. Šeblová z ÚSZS Středočeského kraje.

P2090075_M_120.jpgCelý blok byl věnován misím našich civilních i vojenských zdravotníků i hasičských záchranářů v zahraničí. Zajímavé bylo i téma zaměřené na mezinárodní zkušenosti při řešení následků teroristických útoků. Závěr konference byl věnován možnému bezpečnostnímu ohrožení státu a vzdělávání zdravotníků v oboru krizové řízení.

Záběr konference byl široký, ale domníváme se, že se podařilo předat řadu zkušeností a podchytit zájem odborníků z celé republiky, kteří se přes nepřízeň počasí sešli. Na těchto setkáních je cenný nejen odborný obsah akce, ale i vlastní setkání lidí, navázání kontaktů. Konference byla v počátcích připravovaná bývalým ředitelem Úrazové nemocnice v Brně dr. Zelníčkem, který se bohužel jejího uskutečnění nedočkal. Obor medicína katastrof byl jeho velkým zájmem, udělal mnoho pro jeho rozvoj u nás a pracoval také v mezinárodních organizacích zabývajících se touto problematikou. Proto bychom rádi pořádali tuto konferenci napříště jako Zelníčkův den Medicína katastrof.

Sborník

Prezentace   oheň.gif

Mise Trauma teamu v Pákistánu
Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., ředitel Úrazové nemocnice v Brně

Logistika zdravotnictví pro mimořádné situace
Ing. Ladislav Burian, ředitel Zdravotnického zabezpečení krizových stavů, Příbram-Kamenná

Spojení složek IZS při mimořádných událostech
MUDr. Jaroslav Valášek, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – ÚSZS

Nutná  zdokonalení podle zkušeností z nácviku aktivace traumaplánu ve FN Motol
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. ,  primářka OCHRIP FN Motol Praha
Spoluautoři: Ladislav Sornas, MUDr. Otakar Buda,  Jaromír Morávek

Připravenost nemocnice čelit mimořádným situacím s důrazem na fenomén NBC
MUDr. Josef  Štorek, IPVZ Praha

Příjem  pacientů postižených nebezpečnými látkami v nemocnicích
Mgr. Dana Jurásková, MBA, náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči FTN Praha
(přednesla Mgr. Lenka Hejzlarová)

Chřipka a rizika z hlediska orgánů ochrany veřejného zdraví
MUDr. Jan Mareček, ředitel Krajské hygienické stanice Brno

Prověření činnosti ZZS HMP při cvičení PODZIM 2005
MUDr. Zdeněk Schwarz, ředitel  Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy – ÚSZS

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 - Kralupy nad Vltavou
MUDr. Jana Šeblová, ÚSZS Středočeského kraje

Operační řízení a triage během cvičení PODZIM 2005 - Kralupy nad Vltavou
Patrik Merhout, Bc. V. Zemanová , ÚSZS Středočeského kraje, ZOS Praha-venkov

Plánování hromadného příjmu raněných a zasažených osob– „MASCAL“  (MASS CASUALTY PLAN) 11. Polní nemocnice v Afganistánu
MUDr. Martina Pokorná, Ing. Miroslav Procházka, Fakulta voj. zdravotnictví UO Hradec Králové

Hromadný příjem raněných v podmínkách britské polní nemocnice, Shaibah Irák
MUDr. Martin Stračár, Vojenská nemocnice Brno
Spoluautoři: A. Kopřiva, R. Hašek, B. Opluštil, L. Kohoutová, J. Závada

Scénáře použití armády v nebojových situacích
PhDr. Zdena Rosická, CSc., AFCEA

Analýza zdravotnických následků teroristického útoku v Londýně
Ing. Karel Antoš, PhD, Ing. Miroslav Procházka, Fakulta voj. zdravotnictví UO Hradec Králové

Hromadný příjem v nemocnicích – zahraniční zkušenosti
Ing. Vlasta Neklapilová, Informační středisko med. katastrof, Úrazová nemocnice v Brně

Náhled na současný stav islámského terorismu s aspektem na naši republiku
MUDr. Jiří Ochmann, MUDr. Ilona Kantorová, CSc., Úrazová nemocnice v Brně

Vzdělávání zdravotníků v oboru krizového řízení a medicíny katastrof
Hana Vraspírová, NCO NZO Brno


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE