Současnost

Charakteristika Úrazové nemocnice

zadní strana VZ_M_120.jpg Úrazová nemocnice v Brně je zdravotnické zařízení s nadregionální působností. Základním úkolem ústavu je specializovaná léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumná činnost v oboru celé traumatologie a chirurgie. Nedílnou součástí komplexní péče v Úrazové nemocnici jsou obory urologie, ortopedie a rehabilitace a anesteziologie a resuscitace. Ambulantní konziliární služby jsou poskytovány v oborech neurologie, interna, gynekologie, ORL, psychologie, psychiatrie a zubního lékařství.

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie. Idea je postavena na týmu vysoce specializovaných odborníků v jednotlivých chirurgických oblastech. Vše je podpořeno nově vybudovaným urgentním příjmem.

Více než polovina pacientů hospitalizovaných v Úrazové nemocnici jsou pacienti s akutním úrazem nebo akutním chirurgickým onemocněním.

Od 1. 6. 2012 na základě Koncepce brněnských zdravotnických zařízení převzala Úrazová nemocnice v Brně péči o akutní chirurgické a  úrazové pacienty ze spádové oblasti Nemocnice Milosrdných bratří, kde byla chirurgická ústavní pohotovostní služba zrušena.

Spolu s vlastní spádovou oblastí ÚN  poskytuje tedy ve všední den od 15. hodiny do 7. hodiny ranní a 24 hodin o víkendech a svátcích péči o chirurgické pacienty pro oblast 120 000 obyvatel města Brně. Při podrobnějším rozboru pacientů ošetřených na ambulanci ÚN  lze podle místa bydliště doložit, že více než polovina ošetřených pacientů je mimobrněnských. Potom lze konstatovat, že nemocnice poskytuje péči o téměř 400 000 obyvatel Jihomoravského kraje.

V prostorách Úrazové nemocnice je umístěna Lékařské pohotovostní služba (LPS), tedy služba, kterou zřizuje Jihomoravský kraj. Zde službu vykonávají praktičtí lékaři s minimálním, vyhláškou předepsaným vybavením a v případě nutnosti dalších vyšetření, ošetření nebo hospitalizace, pacienty odesílají do příslušných zdravotnických zařízení podle místa bydliště.

Nosné oblasti činnosti Úrazové nemocnice:
 • péče o úrazy včetně péče intenzivní a anesteziologické
 • kostní chirurgie se zaměřením na progresivní metody osteosyntéz
 • spondylochirurgie
 • chirurgie velkých kloubů včetně aloplastik
 • artroskopické vyšetřovací a operační metody
 • chirurgie dutiny břišní včetně laparoskopických metod diagnostických i operačních
 • torakochirurgie včetně torakoskopických metod
 • urologie, včetně metod endoskopických a litotrypse
 • komplementární služby RTG a sonotechniky, vč. CT a
  specializovaných RTG metod
 • flexibilní endoskopie zažívacího traktu a problematika akutních krvácení do zažívacího traktu
 • v kooperaci s klinikou plastické chirurgie rozvoj a aplikace technik plastické chirurgie a mikrochirurgie na úrazové a poúrazové stavy
 • rehabilitační činnosti se zaměřením na poúrazové stavy

 

ČINNOST ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ
ZA ROK  2018

 • 8 604 hospitalizovaných pacientů
 • 3 657 akutních úrazů (hospitalizace)
 • 4 947 neúrazových pacientů
 • 6 862 operací
 • 79 738 ambulantních pacientů
 • 272 588 ambulantních ošetření

českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE