Z historie Úrazové nemocnice

V roce 1928 se ředitelství Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko v Brně rozhodlo postavit v Brně moderní úrazovou nemocnici a podpořit ji finančně. Bezprostředním impulsem k tomuto rozhodnutí byl ohlas na přednášku světově proslulého zakladatele moderní traumatologie prof. Lorenze Böhlera ve Spolku lékařů českých v Brně v roce 1927.

Projekt moderní pětipatrové budovy vypracoval Prof.Ing.arch. Vladimír Fischer. Se stavbou bylo započato na jaře 1931. Pokoje pro pacienty byly ve 3. a 4. patře, v každém patře 60 lůžek. Operační trakt v 5. patře měl dva hlavní operační sály a byl vybaven elektrickým agregátem s parním ohříváním filtrovaného a zvlhčovaného vzduchu, zařízeným na chlazení přiváděného vzduchu v létě.

profNovák_M_120.jpgPrimářem nové nemocnice se stal Prof. MUDr. Vladimír Novák. V květnu 1933 byli přijati první poranění pacienti. Již po čtyřech letech provozu Úrazové nemocnice v Brně konstatovalo vedení Úrazové pojišťovny podstatné snížení poúrazových následků v porovnání s výsledky v jiných nemocnicích.

Při náletu v listopadu 1944 byla nemocnice poškozena bombami, nezastavila však příjem poraněných z tohoto náletu. Až dodatečně byla nucena zastavit provoz na 3 měsíce. V dubnu 1945 byla znovu těžce poškozena, v kritické době byl zajištěn nouzový provoz, i když byl několik dní zastaven přívod elektřiny, plynu, vody a páry a prakticky ustalo pravidelné zásobování. Pracovníci nemocnice tak zachránili řadu těžce poraněných pacientů.

V roce 1947 doporučil Prof. Novák výstavbu nové rehabilitační budovy na místě sousedního vybombardovaného domu. Projekt budovy vypracoval Ing.arch. Miloslav Kopřiva, výstavba započala v roce 1948 a provoz byl zahájen v listopadu 1950.

V roce 1954 byl zřízen Výzkumný ústav traumatologický a Prof. Novák byl jmenován jeho ředitelem. V letech 1954 -1966 zde bylo hospitalizováno 51 164 pacientů a ambulantně ošetřeno na 150 000 pacientů. Dvě třetiny z nich byli pacienti po úraze a s poúrazovými následky. Principy rehabilitační péče ověřené zde v klinické praxi byly přijaty celostátně a akceptovány i v zahraničí.

docKroupa_M_120.jpgV letech 1966 - 1983 byl ředitelem Výzkumného ústavu traumatologického Doc. MUDr. Josef Kroupa, CSc. Rozvíjela se mezinárodní odborná spolupráce a každé dva roky byl pořádán mezinárodní traumatologický kongres. Velmi dobré kontakty byly navázány s traumatologickými klinikami v Maďarsku a Rakousku.

 

 

 

profMichek_M_120.jpgV letech 1983 - 1990 řídil ústav Prof. MUDr. Jaroslav Michek, DrSc. Ústav byl rozdělen na dvě základny - traumatologie a speciální chirurgie. Výzkumný ústav traumatologický se stal metodologickým centrem moderní diagnostiky a léčebné péče o pacienty s polytraumaty a pacienty z některých oblastí speciální chirurgie.

 

 

 

drZelníček_M_120.jpgOd roku 1991 do 2005 byl ředitelem MUDr. Petr Zelníček, CSc.   Ústav se vrátil k původnímu názvu Úrazová nemocnice v Brně. Po rekonstrukci byla k nemocnici přidružena sousední šestipatrová budova Ponávka 10. Ve 2.patře této budovy byla vytvořena moderní Spinální jednotka, otevřená v roce 1992. Jejím úkolem je specializovaná péče o pacienty s poraněním páteře. V letech 1992 - 1996 byla opravena a modernizována také hlavní budova nemocnice.

 

 

profJaneček_M_120.jpg

V období květen 2005 - srpen 2007 byl  ředitelem prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

 

 

 

 

 

V období 4.9.2007 - 4.12.2008 byl ředitelem UN Brno 
doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc. FRCS/T/.

5. 12. 2008 - 17. 12. 2008                   MUDr. František Jimramovský

18.12. 2008 - 31.12.2008                    MUDr. Roman Kraus, MBA

1 ingDoležal_M_120.jpg   1. 1. 2009  - 30.11.2015
ing. Karel Doležal

 

 

 

 

 

  1.12.2015 - 31.3.2020
                                     ing. Zdeněk Buštík, MBA

   1.4.2020 - dosud
                              MUDr. Pavel Piler 

Úrazová nemocnice má v současné době 203 lůžek, všechna lůžková oddělení traumatologická a chirurgická nabízejí pacientům i nadstandardně vybavené pokoje.


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE