Úrazová nemocnice v Brně – Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby

registrační číslo projektuCZ.1.11/3.1.00/41.01639

 NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Popis projektu

Oddělení OSCHÚS v přízemí budovy Ponávka 6 bude tvořeno recepcí, vyšetřovací částí se sedmi vyšetřovnami a centrálním velínem, izolačním boxem, osmi expektačními lůžky se stanovištěm sestry, a příslušným zázemím, dvěma zákrokovými sály s navazujícím zázemím a diagnostickými pracovišti RTG, SONO a C-ramenem. Ve 2.NP bude v přístavbě vybudována nová strojovna vzduchotechniky a provedena úprava dotčené části stávajícího provozu RTG, urologie a endoskopie.

V souvislosti s řešením provozu OSCHÚS je vybudován nový průjezd přes budovu Koliště 43 do vnitrobloku mezi budovami Ponávka 4 a 6 a budovou Koliště 43 a 41 a nová vrátnice do areálu nemocnice včetně navazující areálové komunikace.

OSCHÚS bude plnit tři hlavní funkce:
- Vstupní pracoviště záložního traumacentra
- Vstupní pracoviště traumacentra typu B
- Zdravotní péče o pacienta se zdravotními problémy vzniklých v posledních 24 hodinách, jejichž řešení je neodkladné  

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Regionálního operačního programu Jihovýchod, Investice do vaší budoucnosti, Prioritní osa 11.3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center

 

Vybudovat moderní urgentní příjem Úrazové nemocnice v Brně s názvem Oddělení stále chirurgické a úrazové služby (OSCHÚS). Ve vyspělých státech takové oddělení v nemocnicích běžně funguje pod názvem Emergency nebo Casualty. Jeho základní funkcí je rychlá a kvalifikovaná pomoc nemocným s právě vzniklým problémem v nepřetržitém režimu. Oddělení bude posilou urgentní péče o poraněné v případě hromadného neštěstí v regionu. 

 


.

 

 

 

 

 


českyčesky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Nabídka nepotřebného majetku

Seznam vyřazeného majetku ZDE

Kvalifikační kurz Sanitář

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE