Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně

registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005393

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Popis projektu

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje informační systémy Úrazové nemocnice v Brně, podpoří standardizaci nemocničního informačního systému organizace a zajistí potřebnou úroveň služeb včetně podpory pro výměnu a archivaci dat. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb. V současné době využívaný nemocniční informačního systému v Úrazové nemocnici v Brně neumožňuje efektivní práci s elektronickou zdravotní dokumentací pacientů, neumožňuje tyto dokumenty bezpečně vyměňovat, efektivně řídit lidské zdroje a reportovat ekonomické ukazatele o hospodaření organizace pro management odpovídající aktuálním požadavkům a potřebám řízení a správy moderní organizace.

Cíl projektu

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje IT infrastrukturu Úrazové nemocnice v Brně, podpoří standardizaci informačního systému organizace, komplexně zabezpečí chod nemocnice, poskytne moderní funkcionality a podpoří integraci dalších provozovaných systémů. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb.

Zvýšit možnosti práce s elektronickými dokumenty.

Zvýšit bezpečnost prostředí.

Zajistit kontrolu efektivního hospodaření.

Připravit podmínky pro příjem samoobslužného objednání pacienta.

Vyšší možnosti využití pořízeného HW a SW.

Efektivní řízení procesů.

Zvýšení kontroly vnitřních zdrojů prostřednictvím procesního řízení aktivit organizace.

Zajistit bezpečnou elektronickou komunikaci.

Rozšíření schopnosti nemocničního informačního systému elektronizovat zdravotnickou dokumentaci pacienta.

Posílit předpoklady IS pro komplexní elektronizaci služeb.

Efektivní využití sdílených služeb ostatním zdravotnickým zařízením a zřizovateli.

Efektivní kontrola využívání zdrojů pomocí.

Překonání roztříštěnosti informačních systémů pomocí sdílení strukturovaných dat jako jednotícího prvku.

Modernizace a rozvoj datového centra.

Zavést manažerskou kontrolu nad hospodařením organizace.

Efektivní řízení zdrojů včetně lidských.

Propojit ekonomická data v rámci organizací města Brna.

Posílení bezpečnosti pro sdílení informací.

Klíčovým výsledkem bude modernizovaný nemocniční informační systém nemocnice.

Zvýšení komfortu veřejné služby.

Automatizace rutinních činností.

Transparentní výkon veřejné správy.

Efektivní využití uspořených nákladů a kapacit.

Výrazné zefektivnění plánování výkonů.

Lepší měřitelnost výkonu.

Zvládnutí objemu práce.

Značné snížení chybovosti.

Flexibilita procesů.

Bude zvýšen komfort veřejné služby.

Bude zvýšena rychlost odezvy na požadavek.

Bude zvýšena efektivita poskytovaných činností.

Výkon bude predikovatelný a transparentní.

Veřejná služba bude nediskriminační.

V neposlední řadě dojde i ke zvýšení komfortu pro zájemce o služby nemocnice.

Dopady na cílovou skupinu zaměstnanci nemocnice

Lepší alokace kapacit pracovní doby z administrativních na věcné problémy.

Úspora času.

Zvýšení výkonu při stávajících kapacitách.

Automatizace výkonu agend.

Výrazné usnadnění práce.

Aktuálnost dat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE