Epidemiologická sestra

Kontakt:

Mgr. Lenka Jeřábková
tel.: 545 538 420
E-mail: l.jerabkova@unbr.cz

Epidemiologická sestra se věnuje hygienické a epidemiologické problematice, kterou řeší a zpracovává ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení na úrovni prevence, hygienického dozoru, epidemiologických šetření a konzultační činnosti.

Odpovídá za plnění úkolů v oblasti hygienické a protiepidemické péče zdravotnického zařízení, za dodržování preventivních a hygienicko – epidemiologických opatření ve zdravotnického zařízení.

Preventivní hygienicko – epidemiologická činnost:

   součinnost při zajištění hygienicko – protiepidemických opatření na jednotlivých pracovištích

   vypracování vnitřních předpisů a standardů k zajištění hygienicko – protiepidemických zásad v provozu zdravotnického zařízení

   koordinace programu nemocnice ke snížení rizika nemocničních infekcí, jejich průběžné hodnocení jako indikátoru kvality

   uplatňování dekontaminačních, dezinfekčních a sterilizačních postupů v souladu s platnou legislativou

   kontrola dodavatelských služeb v oblasti úklidu, praní prádla, dezinsekce, deratizace

Kontrolní činnost: hygienicko – epidemiologický dozor:

   periodické kontroly dodržování hygienicko – epidemických zásad provozních řádů

   kontrola a dodržování požadavků platné legislativy, požadavků interních předpisů a akreditačních standardů

   doporučení protiepidemických opatření při výskytu nemocničních, komunitních nebo profesionálních infekcí

   průběžné kontroly prováděných dekontaminačních a dezinfekčních postupů

   monitoring –  nakládání s odpady, vodní hospodářství, kvalita pracovního prostředí pro zaměstnance, prádlo, strava.
Epidemiologická sestra spolupracuje s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců, předává informace k aktuální epidemiologické a hygienické problematice.
Edukace personálu i veřejnosti v oblasti hygieny rukou a jiných protiepidemických zásad.

 


českyčesky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Prodej nepotřebného majetku

ÚN v Brně prodá 2 vozidla Škoda Fabia Hatchback 1,2 - cena stanovena znaleckým posudkem

Kvalifikační kurz Sanitář

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Pozvánka na kongres

Velká cena Úrazovky - 2.kolo
9.10.2020 Hotel D1 Ostrovačice
Pozvánka   Přihláška

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Nejlepší nemocnice ČR 2020

Průzkum spokojenosti a bezpečnosti pacientů i zaměstnanců nemocnic
od 1.2. do 31.8.2020

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE