Informace z X. kongresu MEKA 2015

Kongres s tématikou „medicína katastrof“ pořádá Úrazová nemocnice v Brně již tradičně. S myšlenkou uspořádat podobnou akci přišel v roce 2005 bývalý ředitel MUDr. Petr Zelníček, CSc. On sám se bohužel prvního kongresu Medicína katastrof v únoru 2006 nedožil, kongres se ale setkal s úspěchem a zdá se, že již zaujal své místo v kalendáři široké palety odborníků, pro které je toto téma zajímavé. Zvykli se zde scházet lékaři i zdravotní sestry, hygienici, záchranáři, hasiči, policisté i krizoví manažeři, aby si vyměnili zkušenosti v problematice řešení hromadných neštěstí, epidemií a katastrof. Také letos byla mezi účastníky řada kolegů ze Slovenské republiky.

Zpráva z kongresu

Komentář ke kongresu (doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.)

Sborník přednášek Medicína katastrof 2015:

Blok 1

Bezpečnost, Psychosoc. péče

Ing. Josef Juránek
Odbor bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hl.m.Prahy

Cvičení Blackout Praha 2014
Hodnotící zpráva     Příl. 1b)
PREZENTACE

kpt. PhDr.Jan Pokorný
 
KŘ Policie ČR kraje Vysočina

Systém krizové intervenční péče u PČR    PREZENTACE

PhDr. Lukáš Humpl
ZZS Moravskoslezského kraje

Novinky v systému psycho-sociální služby; První psychická pomoc u tragické nehody-kazuistika   

Mgr. Iveta Nováková-Knížková   ZZS Královéhradeckého kraje

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK

MUDr. Aleš Bílek,
Mgr. David Rezničenko,
Mgr. Jana Nováková,
Nemocnice Havlíčkův Brod

Evakuace nemocnice

PREZENTACE

MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, ZZS Středočeského kraje Vzdělávání a výcvik k řešení HPO/HPZ

Blok 2

Ebola

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR

Vysoce nebezpečné nákazy, ebola – připravenost a reakce ČR

MUDr. Irena Janoušková
Lékaři bez hranic

Zásah Lékařů bez hranic při epidemii eboly   PREZENTACE

MUDr. Jana Kubalová,
MUDr. René Mezulianik,
kpt. Ing. Milan Tlamka
ZZS Jihomoravského kraje
HZS Jihomoravského kraje

Nácviky zásahu při mimořádné události podezření na VNN v Jihomoravském kraji

Ing. Jakub Vachek
ZZS Středočeského kraje

Logistika transportů VNN v SČK

Ing. Miloslav Beneš
FN Plzeň

Cvičení Ebola - FN Plzeň - zkušenosti              PREZENTACE

Martin Brejcha 
ZZS Plzeňského kraje

Z FN Plzeň do krematoria, aneb když biohazard tým cvičí 
PREZENTACE

Blok 3

Cvičení IZS, Varia

Ing. David Vratislavský
KR HZS hl.m. Prahy

Cvičení Metro 2014 z pohledu činnosti jednotek PO

Ing. Jaroslav Slezák
ZZS hl.m. Prahy

Cvičení Metro 2014 pohledem ZZS           PREZENTACE

doc. MUDr. Jarmila Drábková,
CSc. 
FN Motol Praha

Cvičení v Motole - o sarinu i ebole

Ing. Vlasta Neklapilová
Úrazová nemocnice v Brně

Sarin a jeho teroristické zneužití   PREZENTACE

Ing. Nikola Konopásková 
odbor zdravotnictví KÚ SČK

Uchopení problematiky cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji PREZENTACE

MUDr. Eva Tauchmannová ZZS Libereckého kraje

Hromadné postižení zdraví - simulace s využitím dynamických modelů      PREZENTACE

MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. ZZS Jihomoravského kraje Cvičení IZS – efektivita či jen efekt?          PREZENTACE
Do sborníku (mimo program):
Ing. Václav Fišer
, ZZS Jihomoravského kraje
Výuka a výcvik v podobě projektu „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“

 


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE