Informace z V. kongresu MEKA Brno 2010

Úrazová nemocnice v Brně a při ní pracující Informační středisko medicíny katastrof pořádalo již popáté kongres Medicína katastrof za podpory České společnosti úrazové chirurgie, se záštitou hejtmana JM kraje, primátora Statutárního města Brna a odboru krizové připravenosti MZ ČR. Pořádání kongresu s touto tématikou se stalo tradicí, která vznikla dlouholetým působením bývalého ředitele ÚN Brno MUDr. Petra Zelníčka, CSc., v tomto oboru.

P1000163_M_120.jpgČestným hostem kongresu byl prof. Dr.med. Bernd D. Domres z University Tübingen (SRN), vicepresident Německé společnosti medicíny katastrof, traumatolog a dlouholetý přítel dr.Zelníčka. Jako expert OSN při řešení katastrof navštívil na 30 zemí všech kontinentů, pomáhal při likvidaci následků po zemětřeseních, vedl nemocnici OSN v Kambodži a právě se vrátil z lékařské mise na Haiti. Dalším hostem byl Dr. Michael Kafka, vedoucí lékař urgentního příjmu v nemocnici B´nai Zion v Haifě v Izraeli.

Hlavní témata:

Spolupráce složek Integrovaného záchranného systému a nemocnic

Pandemie chřipky

Nemocnice jako kritická infrastruktura

 

P1000208_M_120.jpgV bloku věnovaném spolupráci IZS a nemocnic byla věnována pozornost krajskému cvičení TRAUMA 2009, při kterém si složky IZS a nemocnice procvičily hromadný výskyt poraněných po velké dopravní nehodě autobusů a osobních aut na přivaděči dálnice u Starého Lískovce. Poraněné představovalo 72 mistrně maskovaných figurantů. MUDr. Jan Filipinský (nám.řed. Úrazové nemocnice v Brně) informoval o průběhu cvičení v ÚN. Bc. Stanislav Racek (HZS JMK) přiblížil situaci na místě “neštěstí” z pohledu hasičského velitele zásahu. Přednášející i účastníci diskuse potvrdili potřebnost těchto cvičení pro všechny zúčastněné. MUDr. Rostislav Verner (nám.řed. ZZS JMK) přiblížil složitost a perfektní zvládnutí zdravotnického zajištění návštěvy papeže v Brně, kde se shromáždilo přes 100.000 poutníků. MUDr. Pavol Kačenga (primář ÚSZS SČK Benešov) představil možný způsob jednotné přípravy a hodnocení cvičení IZS. MUDr. Petr Hubáček (primář OUP FN Olomouc) přednášel o přípravě FN Olomouc na hromadný příjem a o zkušenostech ze cvičení VLAK 2009 (nehoda vlaku) a ÚDER 2009 (kontaminace radioaktivní látkou). MUDr. Petr Nestrojil, CSc. (FN Brno) se zaměřil na spolupráci ZZS a trauma centra a diagnózy předávaných pacientů.

O přestávce byl promítnut film shrnující přípravu a průběh krajského cvičení TRAUMA 2009.

P1040962_M_120.jpgBlok Pandemie byl kvůli onemocnění zástupců MZČR MUDr. Michaela Víta, PhD, a MUDr. Lucie Grepl Bauerové zahájen nejprve příspěvkem ing. Václava Fišera (KÚ JMK), který shrnul výsledky cvičení TRAUMA 2009 z pohledu pořádajícího JM kraje. Další přednášky už byly zaměřeny k tématu Pandemie. Ing. Anton Tencer (řed. odboru krizového řízení MZ SR) seznámil účastníky s přístupem k řešení pandemie chřipky A(H1N1) na Slovensku. MUDr. Jana Prattingerová (KHS Liberec) velmi výstižně informovala o problematice pandemie z pohledu WHO. MUDr. Zdeňka Jágrová (HSHMP) přiblížila problémy s touto chřipkou v Praze od prvních případů u našich turistů z Mexika na jaře 2009 po současnou situaci. O úskalích při řešení pandemie ve velké nemocnici, která byla současně krajským vakcinačním centrem, informovala MUDr. Jarmila Kohoutová (FN Olomouc). Olga Marková (NsP Česká Lípa) hovořila o přístupu k problematice pandemie v této nemocnici.

V další přednášce informovala MUDr. Jana Šeblová, PhD (ÚSZS SČK) o lékařské konferenci NATO v Lisabonu, speciálně se věnovala hlavně psychosociální tématice. Tímto směrem byla zaměřena i přednáška PhDr. Marie Sotolářové, která je garantem IZS pro tuto problematiku.

Odbornou část prvého dne kongresu uzavřel svým příspěvkem ing. Pavel Častulík, expert v oblasti chemických, biologických a radiačních hrozeb. Zaměřil se na dosud téměř neexistující připravenost a vybavení zdravotnických záchranářů při chemickém ohrožení.

P1030065a_M_120.jpgDruhý den kongresu byl zahájen blokem zaměřeným na problematiku nemocnic jako součásti kritické infrastruktury. Téma uvedl ing. Václav Fišer (KÚ JMK) příspěvkem o postavení zdravotnictví v systému kritické infrastruktury ČR. Ing. Vlasta Neklapilová (ÚN Brno) přiblížila příručku německého Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva a řešení katastrof, která dává návod k vyhodnocení a odstranění rizik hrozících vyřazením nemocnic z provozu při kolapsu kritické infrastruktury. Překlad základních informací z příručky je dostupný na www stránkách ÚN Brno. Olga Marková (NsP Česká Lípa) informovala o zkušenostech získaných při cvičné evakuaci odd. ARO a také o čerstvých poznatcích z havárie přívodu vody v nemocnici Č. Lípa. MUDr. Martin Doleček (FN Brno) hovořil o využití informačního systému EMOFF pro rychlé předávání informací a svolávání zaměstnanců ve FN Brno. Blok uzavřela svou brilantní přednáškou doc.MUDr. Jarmila Drábková, CSc. (primářka OCHRIP FN Motol Praha). Poukázala na příklady poruch a výpadku zásobování nemocnice základními zdroji a potřebami a na možnosti, jak v těchto situacích reagovat, což přiblížila i na konkrétních situacích.

P1040989_M_120.jpgPoslední blok kongresu se věnoval mezinárodním zkušenostem. Prof. Dr.med. Bernd Domres (Katastropheninstitut Tübingen, SRN) původně chtěl vystoupit s přednáškou o etických problémech medicíny katastrof. V lednu se však účastnil lékařské mise po zemětřesení na Haiti a informoval tedy o zážitcích z této mise, které se často týkaly i etických problémů (rozhovor pro MF Dnes - uveřejněno s laskavým svolením redakce). Lékařský tým počítal spíše s působením ve funkci praktických lékařů, byl však nucen ošetřovat i těžká poranění a následky zavalení pacientů P1040993_M_120.jpgtroskami. Dr. Michael Kafka, MD (Bnai Zion Medical Center Haifa, Izrael) přednášel o zkušenostech při řešení hromadných příjmů po teroristických útocích a o cvičení a vzdělávání izraelských zdravotníků pro tyto situace. V navazující přednášce informoval doc.MUDr.Leo Klein, CSc. (Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové) o instruktážním kursu NATO zaměřeném na zvládání situací s hromadným výskytem poraněných, který se konal v listopadu 2009 právě v Haifě. Prof.Ing. Jiří F. Urbánek, CSc. (Universita obrany Brno) seznámil posluchače s výstupy mezinárodního projektu bezpečnostního výzkumu 7. Rámcového programu Evropské komise CAST – European First Responders. Program kongresu uzavřela MUDr. Bc. Dana Hlaváčková (řed. odboru krizové připravenosti MZČR) přednáškou o změnách klimatu a jejich možných dopadech, které představují pro medicínu katastrof nové téma k řešení.

Kongresu se zúčastnilo přes 250 lékařů, zdravotníků, záchranářů, hasičů i krizových managerů z krajských i městských úřadů, a setkal se se zájmem také ze strany vystavovatelů a sdělovacích prostředků vč. odborného tisku.


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE