Informace z IV. kongresu MEKA Brno 2009

DSC_0013_M_120.jpgDSC_0025_M_120.jpgIV. kongres Medicína katastrof již tradičně pořádala Úrazová nemocnice v Brně ve spolupráci s odborem krizové připravenosti MZČR a pod záštitou WHO ve dnech 4.-5.2.2009 v brněnském hotelu Voroněž. S myšlenkou uspořádat kongres na toto téma přišel poprvé bývalý ředitel ÚN Brno MUDr. Petr Zelníček, CSc. Letos se kongresu účastnilo 265 zdravotníků, záchranářů, hygieniků, hasičů, krizových managerů krajských a městských úřadů a dalších odborníků. Zahájení kongresu se účastnili také ředitel ÚN Brno Ing. Karel Doležal, děkan LF MU prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. a MUDr. Oldřich Ryšavý v zastoupení hejtmana JM kraje.

Hlavní témata:

“Medicína katastrof doma i v zahraničí – České předsednictví EU”

“Hromadné neštěstí a katastrofa – problematická místa při jejich řešení”

DSC_0019a_M_120.jpgPrvní dva bloky kongresu byly věnovány mezinárodní spolupráci při řešení katastrof a aktivitám v oblasti krizové připravenosti zdravotnictví. Přednášeli pracovníci MZČR, MVČR, ředitelka kanceláře WHO, zástupce MZSR a další.

MUDr. et Bc.Dana Hlaváčková (OKRP MZ ČR) : Aktivity EU a dalších mezinárodních institucí v oblasti krizové připravenosti zdravotnictví

Ing. Anton Tencer (OKR MZ SR): Krizová připravenost zdravotnictví na Slovensku

MUDr. Alena Šteflová, PhD (WHO Praha): Aktivity Světové zdravotnické organizace v oblasti medicíny katastrof

MUDr. Michael Vít, PhD a kol. (hl.hygienik, MZ ČR): Stav a perspektivy zajištění ČR před hrozbou potencionálních epidemií

Ing. Ondřej Bos (MV ČR): Zajištění bezpečnosti v rámci českého předsednictví EU

mjr.MVDr. Radoslav Krupka (ÚVÚ Praha): Zajištění bezpečnosti 28. LOH v oblasti chemické, biologické a radiační ochrany

Ing. Jaroslava Hejdová, ing.Anna Šebková (OKRP MZ ČR): Kritická infrastruktura v oblasti zdravotnictví   PŘÍLOHA

Ing. Jaroslava Hejdová, MUDr. Lucia Bauerová (OKRP MZ ČR): Celostátní a mezinárodní cvičení z pohledu zdravotnictví

plk. Ing. Luděk Prudil (GŘ HZS): Zajištění humanitární pomoci ČR v zahraničí

MUDr. Radka Onderková (Lékaři bez hranic): Lékaři bez hranic – intervence v krizových situacích

Ing. Pavel Častulík, CSc. (VUT FCH Brno): Zdravotnický urgentní zásah v kontaminovaném prostředí

DSC_0044_M_120.jpgTřetí blok byl věnován řešení pandemie chřipky a další problematice ochrany veřejného zdraví.

 

MUDr.Mgr. Rad.Olejník (MZ ČR): Příprava na pandemii chřipky – status quo

MUDr.Jarmila Kohoutová (FN Olomouc): Víme, co nás čeká při pandemii chřipky?

Ing. Miloslav Beneš (FN Plzeň): Cvičení pandemického plánu ve velké nemocnici

MUDr. J.Prattingerová (KHS Liberec): Masové akce a riziko infekčních onemocnění

DSC_0054_M_120.jpgDSC_0080a_M_120.jpg Druhý den kongresu byl zaměřen na řešení katastrof z hlediska ZZS a nemocnic.

 

Olga Marková (Nem. Č.Lípa): Námětové cvičení ve zdravotnickém lůžkovém zařízení

MUDr. Petr Hubáček (FN Olomouc ): Spolupráce velkého zdravotnického zařízení se složkami IZS se zaměřením na triage postižených

MUDr. Pavel Urbánek, PhD (OS UM A MK, sekce MEKA): Jednotná třídící a identifikační karta pro ZZS při MU

MUDr.Jana Šeblová,PhD (ÚSZS SČK): Evropský vzdělávací program oboru urgentní medicína   PŘÍLOHA

Ing. Vlasta Neklapilová, Hana Vraspírová (Úrazová n. Brno, NCO NZO Brno): Kurs pro mediky v oboru urgentní medicína a medicína katastrof  PREZENTACE

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc (FN Motol Praha): Nemocnice při katastrofě z psychologického pohledu

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. (VFN Praha): Evropská síť toxikologických center, evropský projekt ASHT

MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. (VFN Praha): Systém specializované zdravotní péče v ČR o osoby ozářené

prof. MUDr.Radana Königová, CSc. (FNKV Praha): Etické problémy u hromadných popálenin

pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D. (ÚVN Praha): Zajištění transfuzních přípravků a krevních derivátů při hromadných příjmech v ČR

Potěšilo nás, že se kongres setkal se značným zájmem účastníků.   INFORMACE doc.Drábkové o kongresu

ZDE SI LZE PROHLÉDNOUT I POSLECHNOUT PŘEDNÁŠKY Z KONGRESU !


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE