Národní kongres Medicína katastrof Brno 2007

P2070016_M_120.jpgÚrazová nemocnice v Brně a při ní pracující Informační středisko medicíny katastrof MZ ČR uspořádaly ve dnech 7.-8.2.2007 už podruhé Národní kongres Medicína katastrof. Na konferenci přijelo 356 účastníků ze záchranné služby, nemocnic, krajských a městských úřadů, z HZS i hygienických stanic.

Při skladbě programu byla snaha volit témata, která potřebují zdravotníci ze ZZS a nemocnic slyšet a která mohou zajímat i krizové managery správních úřadů a hygieniky. Letos jsme se zaměřili cíleně hlavně na evakuace nemocnic a na spolupráci ZZS a nemocnice při hromadném příjmu.

P2070006_M_120.jpgMUDr. Dana Hlaváčková, ředitelka odboru krizové připravenosti MZ ČR (OKRP), udělala bilanci roku 2006, oč se v krizovém řízení snažíme a na čem se dále pracuje (abstrakt). Všichni, kdo se problematikou zabývají, oceňují pokrok, který byl ze strany MZ v poměrně krátké době dosažen, nyní dokončovaná Koncepce krizové připravenosti ve zdravotnictví dává solidní základy pro další práci. Přínosem byly také informace ing. A. Tencera, ředitele odboru bezpečnosti a KŘ MZSR, o situaci na Slovensku.

P2070046_M_120.jpgZ hlediska nemocnic mluvila o evakuaci hlavně paní doc.J. Drábková z FN Motol (abstrakt), upozornila na problémy při evakuaci nemocnice s věcnými postřehy a svým typickým humorem. při předem připravené a včas provedené evakuaci, jak proběhla při povodních v roce 2002 v Nemocnici Milosrdných bratří na Františku, lze v klidu a bez větších problémů přemístit i pacienty v resuscitační péči. Pro neočekávané situace je nutno mít připraveny na viditelném místě základní pokyny a určit úkoly a kompetence. Někdy je důvodem k evakuaci i výpadek proudu nebo dalších životně důležitých médií. Specifické skupiny pacientů je třeba převézt s pomocí ZZS a s vlastním nemocničním personálem do jiného zdravotnického zařízení, které rovněž poskytuje srovnatelné specializované služby. Doc. L. Klein, přednosta popáleninového centra FNKV, přednášel velmi zajímavě o zdravotnictví v Izraeli (abstrakt), které je ve světě bráno jako model pro řešení hromadného příjmu poraněných. Zajímavý byl také příspěvek o průběhu cvičení v Nemocnici Česká Lípa (abstrakt). Ing. Neklapilová z Inf. střediska MEKA přednášela o zahraničních zkušenostech z evakuací (abstrakt).

P1010029_M_120.jpgKvůli tématu evakuace jsme přizvali na konferenci hasiče, aby řekli zdravotníkům, jakou lze očekávat pomoc z jejich strany. (abstrakt Evakuace) (abstrakt Ochrana obyv.) Snad se to povedlo hlavně díky přednášejícím z HZS MSK z Ostravy. Praktickým poučením bylo, že při požáru dle jeho rozsahu evakuujeme do bezpečné části budovy nebo v horším případě mimo budovu. Při úniku nebezpečné látky je bezpečnější budovu neopouštět, ale zůstat v dobře uzavřené místnosti. (abstrakt) Také příspěvek hlavní psycholožky HZS ČR byl pro zdravotníky určitě zajímavý. V krizovém řízení je mezirezortní spolupráce velmi důležitá, protože vzájemná informovanost stále není na potřebné úrovni. Spolupráce zdravotníků s hasiči se rozvíjí, ukázala to přednáška o uzavření dohody mezi Úrazovou nemocnicí Brno, Zdravotnickým zabezpečením krizových stavů (logistická základna MZ ČR) a GŘ HZS o spolupráci při mimořádných situacích (abstrakt).

P2080002_M_120.jpgBlok ZZS a nemocnic a jejich spolupráce byl zajímavý hlavně tím, že byly pojmenovány problémy, které je v této oblasti třeba řešit, zasloužili se o to lékaři ze ZZS HMP i ze ZZS Jihomoravského kraje. Dr. Schwarz, ředitel pražské ZZS, upozornil na problémy při příjmu pacientů v pražských nemocnicích (abstrakt). Často jsou pacienti předáváni v nekrytých prostorech, na místě příjezdu sanitek parkují auta atd. Pokud jsou problémy při každodenním provozu, při hromadném příjmu by se jen prohloubily. Dr. Verner, zást.ředitele ZZS JMK, se v přednášce zaměřil na podání situační zprávy operačnímu středisku záchranné služby (abstrakt). Dr. Urbánek z téže ZZS se věnoval tématu spolupráce záchranné služby a nemocnice při hromadném příjmu. Zdůraznil, že nestačí tyto situace v nemocnicích procvičovat “jen jako”, ale je třeba brát nácvik vážně a také znát dokumentaci záchranné služby (abstrakt). Dr. Nestrojil z  ÚN Brno ukázal zase pohled traumatologického centra na tento problém (abstrakt).

Zajímavé byly i přednášky o práci krajské hygienické stanice v Brně (abstrakt) a o zásadách péče o kontaminované při chemickém incidentu (abstrakt). Důležité bylo upozornění, že nemocnice nemohou spoléhat na to, že chemicky postižení pacienti k nim přijdou všichni až po dekontaminaci. Řada pacientů by patrně dorazila přímo do nemocnic, jako tomu bylo při sarinovém útoku v tokijském metru. Podobně záchranná služba by měla počítat s tím, že pacienti mohou být kontaminovaní.  O vzdělávání v oboru krizové připravenosti ve zdravotnictví informoval ing. Fišer z OKRP MZČR (abstrakt) a prof. Navrátil z Jihočeské university (abstrakt).

P2070017_M_120.jpgPřínosem konference byla bohatá diskuse, zájem posluchačů je asi hlavní úspěch podobných akcí. Z velké účasti na konferenci je zřejmé, že na lékaři i střední zdravotnický personál berou problematiku krizové připravenosti velmi vážně.


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE