Centrum zobrazovacích metod

Jednotlivá pracoviště jsou umístěna v obou hlavních budovách Úrazové nemocnice v Brně. Provádí všechna běžná rentgenová vyšetření od nativních až po složitá vyšetření s použitím kontrastních látek a TV řetězce (vyšetření GIT, močového systému apod.).

Na celém oddělení je kladen důraz především na problematiku urgentních a akutních stavů vzhledem k tomu, že včasné stanovení diagnózy výrazně zkrátí dobu potřebnou k provedení akutního či plánovaného operačního zákroku. V rámci ústavní konziliární činnosti jsou řešena orgánová poranění a závažné pooperační stavy i z mimoústavních pracovišť.

Pracoviště nepřetržitě spolupracuje s oddělením traumatologie A a B, oddělením chirurgie A a B, oddělením ortopedie, oddělením urologie, Odborným léčebným ústavem, ARO, JIP A a B a Centrálními operačními sály. Vzájemný multioborový přístup zaručuje špičkovou kvalitu poskytovaných výkonů a zázemí s nejmodernější diagnostickou péčí a následně léčebnou i rehabilitační péčí.

V případě žádosti o zaslání obrazové dokumentace volejte, prosím, na telefonní číslo 545 538 667 (pokud nebude spojení, volejte 545 538 632).

 

 Kontakty

Primář oddělení:  
MUDr. Chasáková  Drahomíra
tel.: +420 545538628, +420545538529
e-mail: d.chasakova@unbr.cz

Zástupce primáře
MUDr. Vladimír Štursa
tel.: 545538694
  
Vedoucí radiologický asistent:
Jaroslav Mokrý
tel.: 545538477
e-mail: j.mokry@unbr.cz

 Centrum zobrazovacích metod (CZM) nabízí:

 •   krátké objednací termíny ke všem druhům radiodiagnostických vyšetření jak ústavním, tak i mimoústavním pacientům
 •   specializovanou diagnostiku na vysoké úrovni, především v traumatologii a všeobecné chirurgii
 •   výsledky všech vyšetření jsou předány pacientům ihned, včetně obrazové dokumentace

Práce CZM je pravidelně kontrolována orgány státního dohledu  SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost), SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a interními audity.  

Při práci jsou dodržovány provozně - epidemiologické řády a vnitřní směrnice ÚN.

Časová dostupnost – provozní doba CZM

Nepřetržitý provoz            služba: tel. 545 538 667

Typ metody

Kontakt

CT vyšetření, včetně kontrastních

545 538 628,  545 538 529

veškeré konvenční vyšetřovací metody skeletu

545 538 630 - 632

skiaskopie a skiagrafie na Centrálních operačních sálech

545 538 630 - 632

urologická vyšetření

545 538 630 - 632

zubní rtg (OPG), panoramatická a cephalografická technika

545 538 630 - 632

ultrazvukové vyšetření (kromě mammární diagnostiky, echa srdce, mozku a mozkových tepen, endosona a sona s aplikací kontrastní látky)

545 538 662

Provozní doba: Po – Pá 7.30 – 14.00 hod.

Typ metody

Kontakt

veškeré objednané vyšetření včetně kontrastních

545 538 630 - 632

fistulografie

545 538 630 - 632

radiologie trávicí trubice

545 538 630 - 632

skia plic včetně punkcí

545 538 630 - 632

urologická vyšetření

545 538 630 - 632

 

Specializovaná pracoviště

Počítačová tomografie (CT)

- pomáhá při odhalování patologických stavů u široké škály onemocnění:

 • při podezření na úrazy orgánů s důrazem na mnohočetná orgánová poranění,
 • při podezření na nádorová onemocnění orgánů, · při podezření na zánětlivá onemocnění orgánů, včetně obstrukcí vývodných cest žlučových a močových,
 • při podezření na vývojové vady a anomálie – dýchací cesty, zažívací trakt, vady nadledvin, ledvin, močových cest a močového měchýře, cév.

 

Ultrazvukové pracoviště (SONO)

 - vyšetření provádíme UZ přístrojem HD7XE firmy Philips:

 • prováděna jsou vyšetření všech parenchymových orgánů včetně malých orgánů a kloubů, Dopplerovská vyš. všech cévních struktur, především končetinových,
 • pod UZ kontrolou jsou prováděny cílené biopsie především u pacientů s urologickým onemocněním.

 

Výuka

 •  Na Centru zobrazovacích metod probíhá pregraduální výuka v rámci řádného studia všeobecného lékařství v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 •  Lékaři oddělení zajišťují semináře pro chirurgické sestry, účastní se aktivně na celostátně organizovaných přednáškových akcích Čs. radiologické společnosti.

 

Objednávání radiodiagnostických a zobrazovacích metod

Příjem žádanek:

RTG pracoviště
tel.: 545538630-632

Ultrazvukové pracoviště (SONO)
tel.: 545538662

CT pracoviště
tel.: 545538628, 545538529

Informace pro externí pacienty platná pro veškerá vyšetření:

Součástí výsledku diagnostického vyšetření je jeho písemné vyhodnocení a příslušná obrazová dokumentace, která bude pacientovi vydána na CD za úhradu 90 Kč (viz též Ceník služeb ÚN Brno)
Pokud bude praktický lékař nebo jiný externista požadovat pouze písemný popis, dostane pacient do ruky pouze tento popis bez úhrady. Pokud bude praktický lékař, jiný externista nebo pacient požadovat i obrazovou dokumentaci, bude vytvořena a vydána na CD oproti úhradě 90 Kč.

Externí pacienty snímkujeme ve všední dny od 8:00 - 14:30 hod.

 

Program řízení kvality CZM

CZM je součástí programu řízení kvality v ÚN.

Na odděleních s ionizujícím zářením je proces uskutečňován na základě závazného dokumentu - Programu zabezpečování jakosti, který pro dané pracoviště schvaluje a jeho dodržování kontroluje SÚJB. Jeho součástí je i Vnitřní havarijní plán.

 • Zdravotnická technika – legislativa a vnitřní předpisy - u přístrojů na CZM a u ultrazvukových přístrojů probíhají dle plánu preventivní prohlídky v požadované frekvenci podle požadavků pro daný přístroj. Přístroje mají provozní deníky, s přístroji pracují zaškolení kvalifikovaní pracovníci, jejichž seznamy jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích CZM a dále na Oddělení investic a přístrojové techniky nemocnice.
 • Kvalifikace pracovníků - kvalifikace pracovníků CZM je obsažena v osobním spise, jejich kompetence v kompetenčním listu. Každý pracovník má stanovenu náplň práce, absolvuje předepsaná povinná školení v předepsaných intervalech – se znalostí ověření (BOZP, PO, zdravotnické prostředky, přístroje, první pomoc). Pracovníci jsou vybaveni předepsanými osobními ochrannými pomůckami, na pracovišti jsou evidovány pracovní úrazy.

 

Radiodiagnostické služby poskytované mimo ÚN

Typ metody

Kontakt

Magnetická rezonance

FN USA
prim.MUDr. Suškevič
724 654 926

Mammografie

MOÚ
prim.MUDr. Bartoňková
608 817 799

Angiografické vyš. metody

FN USA
prim.MUDr. Suškevič
724 654 926

Vaskulární a intervenční radiologie a neuroradiologie

FN Brno - Bohunice
prof.MUDr.Válek, PhD. MBA
728 264 930

Intervenční výkony v oblasti srdce

KCHTO FN USA
doc.MUDr. P.Němec, CSc.
543 182 484

Dětská radiologie

FN Brno - Dětská nem.
doc. MUDr. Skotáková
724 146 937


českyčesky

Velikonoce

vejce3.jpeg

 

 

 

 

Přejeme krásné

velikonoční svátky

Zákaz návštěv

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 25.7.2020 do odvolání - viz ZDE

Poděkování pana biskupa pracovníkům ÚN

Dopis pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ZDE

Poděkování hejtmana JMK

za dobrou spolupráci při zvládání pandemie

Kvalifikační kurz Sanitář - podzimní termín

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Ceník služeb

Informace ZDE

Nabídka pracovních míst

Volná místa ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Publikace autorů z ÚN Brno

více ZDE

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE