Gynekologické pracoviště


MUDr. Jiří Kepák,CSc. gynekolog a porodník
tel. 545 538 735 e-mail: j.kepak@unbr.cz

Marta Kepáková   porodní asistentka, instrumentářka
tel. 545 538 734

Náplň činnosti:

- ambulantní gynekologická vyšetření, ultrazvuková diagnostika

- gynekologická a porodnická konziliární vyšetření v rámci každodenního provozu Úrazové nemocnice-traumacentra (včetně nočních a víkendových akutních situací, vyžadujících operujícího gynekologa)

- malé gynekologické operační zákroky (ambulantně, v krátkodobé narkóze)

  • velké gynekologické operace
  • urgentní gynekologické a porodnické operační výkony při komplexním mezioborovém řešení polytraumat (např. urgentní císařský řez atd.)
  • těhotenská poradna pro registrované pacientky
  • preventivní a léčebná gynekologická péče pro zaměstnankyně Úrazové nemocnice a rodinné příslušníky zaměstnanců Úrazové nemocnice

Pedagogická činnost:

Aktivní účast na odborných seminářích posluchačů lékařské fakulty MU a seminářích zdravotních sester ÚN (problematika polytraumat v těhotenství, mezioborová spolupráce gynekologa v Úrazové nemocnici, kazuistiky atd.)

  činnost gynekologického pracoviště ÚN

2013

2014

2015

  počet evidovaných pacientek (v gyn.databázi ÚN)

5816

6129

6359

  počet registrovaných pacientek gyn.amb.ÚN

1313

1302

1304

  počet registrovaných zaměstnankyň ÚN

152

168

168

  počet registr.rodinných příslušníků zaměstnanců ÚN

174

179

196

  počet provedených ambulantních gyn. vyšetření

3547

3777

3827

  počet provedených konziliárních gyn.vyšetření

252

293

244

  počet provedených velkých gyn.operací

16

17

14

  počet jednodenních chirurgií

28

26

20

  počet nových těhotných v péči gyn.amb.ÚN

17

14

29

  počet žen dispenzarizovaných s hormon.substitucí

186

281

247

  počet žen dispenzarizovaných s antikoncepcí

149

92

94

  počet provedených vaginálních sonografií

934

1031

1035