Spokojenost pacientů


Výsledek celostátního průzkumu spokojenosti pacientů NEJLEPŠÍ NEMOCNICE za rok 2016 a 2017 prováděného každoročně společností Health Care Institute:

       

     

 

V Úrazové nemocnici v Brně je již několik let prováděn vlastní průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů. Cílem měření spokojenosti pacientů se zdravotní péčí je jednak poskytnutí nezávislých informací veřejnosti, ale neméně důležitým cílem je poskytnout informace také manažerům samotné nemocnice k řízení procesů vedoucích ke zlepšení kvality služeb.

 

Výsledky dotazníkového šetření 2012 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2013 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2013 - ambulantní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2014 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2014 - ambulantní pacienti

 

Reakce pacientů

2018: Poděkování dr. Kunovskému, dr.Vavrušové a P. Fišerové
          Poděkování dr. Pinkovi a odd. Ortopedie
          Poděkování dr. Pinkovi, dr. Kepákovi a odd. Ortopedie
          Poděkování sestřičkám odd. Urologie
          Poděkování celé ÚN
          Poděkování dr.Procházkovi, dr.Vlachové a odd. Chirurgie B
          Poděkování dr. Sládkovi a odd. Chirurgie A
          Poděkování OLÚ, JIP A, odd. Traumatologie B a OSCHÚS
          Poděkování odd. Traumatologie
          Poděkování doc. Veselému a odd. Traumatologie
          Poděkování ambulanci a odd. Urologie
          Poděkování odd. Traumatologie B
          Poděkování OLÚ a prim. Vavrušové
          Poděkování dr. Sládkovi a odd. traumatologie
          Poděkování pro LPS zubní
          Poděkování dr. Krassovi
          Poděkování dr. Shakerovi a odd. ORTO, dr.Vavrušové a OLÚ
          Poděkování pro OSCHÚS
          Poděkování pro odd. Traumatologie A
          Poděkování Bc. Beránkové a dr.Sobotkovi
          Poděkování dr. Prokešovi
          Poděkování dr. Sládkovi
          Poděkování dr. Kunovskému, odd. JIP A, ORTO a OLÚ
          Poděkování dr. Maršové, dr. Doležalové a odd. CHIR A
          Poděkování dr.Procházkovi, dr.Vlachové a odd. CHIR B
          Poděkování dr. Pinkovi a dr. Kalandrovi
          Poděkování pro odd. TRAU B
          Poděkování LPS praktického lékaře
          Poděkování dr. Salašovi a zdravotnickému personálu
          Poděkování dr. Sutorému a sestrám urologické ambulance
          Poděkování dr. Pinkovi, odd. ORTO a OLÚ
          Poděkování pro pracovníky odd. ORTO
          Poděkování dr.Sládkovi, pracovníkům OSCHÚS a CZM
          Poděkování dr. Maršové a odd. CHIR A
          Poděkování pro OSCHÚS