Spokojenost pacientů


Výsledek celostátního průzkumu spokojenosti pacientů NEJLEPŠÍ NEMOCNICE za rok 2016 a 2017 prováděného každoročně společností Health Care Institute:

       

     

 

V Úrazové nemocnici v Brně je již několik let prováděn vlastní průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů. Cílem měření spokojenosti pacientů se zdravotní péčí je jednak poskytnutí nezávislých informací veřejnosti, ale neméně důležitým cílem je poskytnout informace také manažerům samotné nemocnice k řízení procesů vedoucích ke zlepšení kvality služeb.

 

Výsledky dotazníkového šetření 2012 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2013 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2013 - ambulantní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2014 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2014 - ambulantní pacienti

 

Reakce pacientů

2018: Poděkování dr. Kunovskému, dr.Vavrušové a P. Fišerové
          Poděkování dr. Pinkovi a odd. Ortopedie
          Poděkování dr. Pinkovi, dr. Kepákovi a odd. Ortopedie
          Poděkování sestřičkám odd. Urologie

2017: Poděkování zubní ambulanci a dr.Hýblové
          Poděkování odd.3 a dr.V.Melicharovi
          Poděkování odd.2 a dr.Maršové
          Poděkování odd.3 a JIP B
          Poděkování JIP B
          Poděkování dr.Maršové odd.2 a JIP B
          Poděkování dr.Horáčkovi a odd.3
          Poděkování dr.Shakerovi, odd.9 a OLÚ
          Poděkování dr.Hajnému a odd.3 
          Poděkování odd.5
          Poděkování doc.Kočišovi a odd.5
          Poděkování dr.Kužmovi a odd.5
          Poděkování dr.Sutorému a sestrám amb. urologie
          Poděkování dr.Turečkovi a amb.urologie
          Poděkování dr.Kunovskému a odd.9
          Poděkování personálu OLÚ
          Poděkování dr.Shakerovi, dr.Herůfkovi a odd.5
          Poděkování dr.Sobotkovi a sestře A. Beránkové
          Poděkování dr. Suchomelovi
          Poděkování dr.Veselému a odd.5
          Poděkování dr. Sutorému a dr.Turečkovi
          Poděkování odd.2 a dr.Maršové
          Poděkování dr.Kozumplíkovi a pracovníkům endoskopie
          Poděkování dr.Hulkovi a OSCHÚS
          Poděkování pracovníkům OSCHÚS
          Poděkování odd. 5 a dr.Kužmovi
          Poděkování odd. 5
          Poděkování dr. Vlachové, dr.Hřibovi a odd. 8
          Poděkování doc. Kočišovi a OLÚ
          Poděkování dr. Kunovskému, dr.Trávníkovi a ambulancím
          Poděkování doc. Pašovi a odd.5
          Poděkování dr.Pinkovi a odd.9
          Poděkování odd. 6
          Poděkování dr.Maršové, JIP B a odd.3
          Poděkování dr. Maršové a odd.3
          Poděkování dr. Trávníkovi a odd.5
          Poděkování dr. Vavrušové a OLÚ
          Poděkování doc. Veselému a celé ÚN  článek
          Poděkování odd. ARO
          Poděkování odd. 3
          Poděkování JIP, odd.2 a dr.Maršové
          Poděkování zubní LPS
          Poděkování dr.Maršové a odd.3
          Poděkování doc.Veselému a odd.traumatologie
          Poděkování dr. Šavoltovi a odd. JIP B
          Poděkování pro odd. urologie
          Poděkování pro OSCHÚS a sestru A. Beránkovou
          Poděkování pro OSCHÚS, dr.Horáčka a sestru Šíblovou
          Poděkování pro dr. Maršovou a odd.3
          Poděkování pro dr.Trávníka, pí Remerovou a odd.5
          Poděkování pro sestru A. Beránkovou
          Poděkování pro dr.I.Melichara, dr.Pinka a dr.Vavrušovou
          Poděkování pro doc. Kočiše, JIP a odd.5
          Poděkování pro odd. urologie a M. Markovou
          Poděkování pro dr. Pinka a odd. 9
          Poděkování pro dr. Pavlackého a dr. Dufkovou
          Poděkování pro zubní LPS

 

2016: Poděkování odd.3 a dr.Kozumplíkovi
          Poděkování pro trauma ambulanci a dr.Reuta
         Poděkování sestřičkám z urologické ambulance
          Poděkování M.Markové, dr.Sutorému a odd.3
          Poděkování dr.Procházkovi, odd.6 a studentkám SZŠ
          Poděkování dr. I. Melicharovi, odd.6 a OLÚ
          Poděkování OLÚ
          Poděkování odd.5
          Poděkování dr.Kelblovi a odd.5
          Poděkování dr.Pinkovi, dr.Shakerovi a odd.9
          Poděkování pro LPS zubní
          Poděkování pro odd. 6
          Poděkování odd.9 a dr.Herůfkovi
         Poděkování pro LPS zubní
         Poděkování dr. Procházkovi, odd.8 ARO JIPB
         
Poděkování odd.3
          Poděkování LPS zubní
          Poděkování odd.3 a dr.Sutorému
          Poděkování pro odd.5 a operační tým
          Poděkování dr.Kalandrovi a celé nemocnici
          Poděkování dr. Procházkovi a odd.8
          Poděkování dr. Sládkovi, ARO, JIP B a odd.3
          Poděkování LPS zubní a dr. Koutové
          Poděkování urologické ambulanci
          Poděkování dr.Pinkovi a rehabilitaci
          Poděkování dr.Kelblovi a odd.5
          Poděkování dr.Šplouchalovi a OSCHÚS
          Poděkování dr. Ach Hubnerovi a LPS
          Poděkování JIP B
          Poděkování pro OSCHÚS a dr.Sládka
          Poděkování dr. Kalandrovi a odd.6
          Poděkování dr. Trávníkovi - ambulance
          Poděkování dr. Macků a celé nemocnici
          Poděkování dr. Valentové a OSCHÚS
          Poděkování dr. Kepákovi a odd.3
          Poděkování dr. Jarošíkovi a OLÚ
          Poděkování dr. Maršové a odd. 2
          Poděkování odd. 9 a rehabilitaci
          Poděkování dr.Míčkovi, odd. ARO a JIP A
          Poděkování dr. Procházkovi a odd.5
          Poděkování dr. Sutorému a urologické ambulanci
          Poděkování dr.Pěčkovi, dr.Oborské a personálu OP sálů
          Poděkování odd. ortopedie a dr.Shakerovi
          Poděkování dr. Toulové a LPS zubní
          Poděkování dr. Krassovi, dr.Kantorové, odd.2 a CZM
          Poděkování odd.6 a odd.8

 

2015: Poděkování OLÚ
          Poděkování odd. 6
          Poděkování odd. 5
          Poděkování odd. 3
          Poděkování odd. 3
          Poděkování - urologie a JIP
          Poděkování odd. 3
          Poděkování odd.6 a OLÚ
          Poděkování JIP B a odd.2
          Poděkování odd. 5
          Poděkování odd. 6
          Poděkování dr. Prokešovi a dr. Trávníkovi
          Poděkování dr. Sládkovi
          Poděkování odd. 9
          Poděkování OLÚ
          Poděkování odd. 5 a dr. Kelblovi
          Poděkování odd. 3
          Poděkování odd. 5 a JIP A
          Poděkování JIP A
          Poděkování odd. 5
          Poděkování OSCHÚS
          Poděkování odd. 5, doc Kočišovi a dr Kelblovi 
          Poděkování rehabilitačnímu centru

2014: Poděkování odd. 5
          Poděkování odd. 6
          Poděkování odd. 5
          Poděkování odd. 8
          Poděkování odd. 9

2013: Poděkování odd. ARO a odd. 5 
          Poděkování dr. Čechové a Endoskopickému centru ÚN

2012: Poděkování pro zubní LSPP