Spokojenost pacientů

Výsledek celostátního průzkumu spokojenosti pacientů NEJLEPŠÍ NEMOCNICE za rok 2018 prováděného každoročně společností Health Care Institute:

       

     

 

  

Ve výsledcích celostátního průzkumu „Nemocnice ČR 2018“, kterou pořádá organizace HealthCare Institute ve spokojenosti zaměstnanců a pacientů, se Úrazová nemocnice v Brně umístila skvěle v kategoriích:

Kategorie
Nemocnice ČR

Umístění v rámci ČR

Umístění v rámci Jihomoravského kraje

Zaměstnanci

13.místo

2.místo

Hospitalizovaní pacienti

16.místo

5.místo

Ambulantní pacienti

-

3.místo

Reakce pacientů

2018: Poděkování dr. Kunovskému, dr.Vavrušové a P. Fišerové
          Poděkování dr. Pinkovi a odd. Ortopedie
          Poděkování dr. Pinkovi, dr. Kepákovi a odd. Ortopedie
          Poděkování sestřičkám odd. Urologie
          Poděkování celé ÚN
          Poděkování dr.Procházkovi, dr.Vlachové a odd. Chirurgie B
          Poděkování dr. Sládkovi a odd. Chirurgie A
          Poděkování OLÚ, JIP A, odd. Traumatologie B a OSCHÚS
          Poděkování odd. Traumatologie
          Poděkování doc. Veselému a odd. Traumatologie
          Poděkování ambulanci a odd. Urologie
          Poděkování odd. Traumatologie B
          Poděkování OLÚ a prim. Vavrušové
          Poděkování dr. Sládkovi a odd. traumatologie
          Poděkování pro LPS zubní
          Poděkování dr. Krassovi
          Poděkování dr. Shakerovi a odd. ORTO, dr.Vavrušové a OLÚ
          Poděkování pro OSCHÚS
          Poděkování pro odd. Traumatologie A
          Poděkování Bc. Beránkové a dr.Sobotkovi
          Poděkování dr. Prokešovi
          Poděkování dr. Sládkovi
          Poděkování dr. Kunovskému, odd. JIP A, ORTO a OLÚ
          Poděkování dr. Sutorému a sestrám urologické ambulance
          Poděkování dr. Maršové, dr. Doležalové a odd. CHIR A
          Poděkování dr.Procházkovi, dr.Vlachové a odd. CHIR B
          Poděkování dr. Pinkovi a dr. Kalandrovi
          Poděkování pro odd. TRAU B
          Poděkování LPS praktického lékaře
          Poděkování dr. Salašovi a zdravotnickému personálu
          Poděkování dr. Sutorému a sestrám urologické ambulance
          Poděkování dr. Pinkovi, odd. ORTO a OLÚ
          Poděkování pro pracovníky odd. ORTO
          Poděkování dr.Sládkovi, pracovníkům OSCHÚS a CZM
          Poděkování dr. Maršové a odd. CHIR A
          Poděkování pro OSCHÚS
          Poděkování pro odd. TRAU A
          Poděkování dr.Krassovi, odd. ARO a JIP B
          Poděkování dr.Krassovi a odd. JIP B
          Poděkování pro OSCHÚS
          Poděkování dr.Sobotkovi a G.Čechové
          Poděkování dr.Krassovi, dr. Hulkovi a odd. CHIR A
          Poděkování pro OSCHÚS a dr.Reuta
          Poděkování dr. Jarošíkovi, dr.Kunovskému a odd. ORTO
          Poděkování - dort pro JIP B
          Poděkování odd. TRAU A
          Poděkování dr.Maršové, dr.Čechové a odd. CHIR A
         
         

 


českyčesky

Výběrové řízení ARO

staniční sestra ARO

Bližší informace ZDE

Kvalifikační kurz Sanitář

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Maydlova pamětní medaile - prof.Wendsche

ČCHS JEP udělila prof.Wendschemu Maydlovu pamětní medaili - více ZDE.

Nová kniha Wendsche P, Veselý R et al.:
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin
INFO   

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE