Medicína katastrof

Informační středisko pro medicínu katastrof

vzniklo při Úrazové nemocnici v Brně v dubnu 1993. Jeho úkolem je shromažďovat informace, články a odborné publikace k tomuto tématu a navazovat kontakty s odborníky a organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí.
Za 18 let existence Informačního střediska MEKA obsahuje jeho databáze 1350 článků, 80 publikací a sborníků a řadu kontaktních adres z celého světa. Informace jsou získávány pomocí databáze MEDLINE, z odborného tisku, z konferencí a seminářů a z internetových stránek. Středisko vypracovává rešerše a překlady pro odborníky z oblasti krizového managementu ve zdravotnictví, nemocnic a záchranné služby. Bylo přeloženo asi 120 článků a 1 kniha. Informace jsou publikovány v časopise Urgentní medicína, 112, Rescue Report, Vojenské lékařské listy aj. Vybrané překlady jsou zveřejněny na www stránkách Úrazové nemocnice v Brně (viz lišta Překlady článků).
Od roku 2006 pořádá IS MEKA pravidelně kongres Medicína katastrof - viz další informace na těchto stránkách. Informace o novinkách z kongresů a odborného tisku jsou dále šířeny také přednáškami na kongresech a seminářích. V posledních letech se IS MEKA stalo také konzultačním centrem pro studenty při psaní bakalářských a diplomových prací.
Kontakt se Světovou asociací pro urgentní a katastrofickou medicínu (WADEM) byl vytvořen členstvím dr. Zelníčka, býv.ředitele Úrazové nemocnice v Brně, ve výboru této odborné společnosti.  Pravidelné konference WADEM a její časopis Prehospital and Disaster Medicine znamenají bohatý zdroj informací. Velmi dobré vztahy byly navázány s Německou společností pro medicínu katastrof (DGKM), která středisku zasílá svůj časopis a jejíchž konferencí se pracovníci střediska účastnili v r.2009 už posedmé. V roce 2011 se tento kongres bohužel nekonal.
Na pozvání Akademie pro krizové plánování a civilní ochranu v Ahrweileru, SRN, se ing.Neklapilová účastnila jako delegát České republiky semináře Medicína katastrof, pořádaného pro účastníky z 12 zemí střední a východní Evropy (18.-29.3.2001) – podrobný sborník zde.
V lednu 2008 byla ing. Neklapilová jmenována korespondujícím členem DGKM.

Nyní se IS MEKA podílí na projektu v rámci bilaterální smlouvy ČR s WHO zaměřeném na připravenost zdravotnictví na klimatické změny.

vlasta_M_120.jpgKontaktní pracovník:
Ing. Vlasta Neklapilová

Adresa:
Úrazová nemocnice v Brně
Informační středisko pro medicínu katastrof
Ponávka 6
662 50 Brno

Telefon: 545538688
Fax: 545211082
E-mail: v.neklapilova@unbr.cz


českyčesky

ZÁKAZ NÁVŠTĚV UKONČEN

od pondělí 20. 2. 2017 včetně 

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Vzdělávací akce

28. února 2017 
Seminář HEMOTERAPIE 

Cvičení Dálnice 2016

Bližší informace ZDE

Kniha Traumatologie (Galén 2015)

autorů Wendsche P, Veselý R a kol. získala Chlumského cenu, prestižní ocenění za nejlepší publikaci roku 2015. Cenu převzal za kolektiv autorů z ÚN prof. Wendsche.

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE