Centrální operační sály a sterilizační centrum

 

Vedoucí lékař

Doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D
E-mail: l.pasa@unbr.cz
Tel: 775 858 052

Staniční sestra

Mgr. Miroslava Doležalová
E-mail:
m.dolezalova@unbr.cz
Tel. 778 402 679

 

Úrazová nemocnice disponuje 6 operačními sály. V pátém poschodí budovy Ponávka 6 se nachází 4 aseptické operační sály a ve třetím poschodí budovy Ponávka 4 se nachází 1 operační sál mezoseptický a 1 septický sál. Operativa je zaměřena na oblast úrazů, polytraumat ,urgentní chirurgie, plánované ortopedické, chirurgické operace a  miniinvazivní operační  zákroky – artroskopie, laparoskopie, thorakoskopie. Ročně se zde provádí cca 6 500 operací. Služba na operačním sále je 24 hodin denně.

 

Personální obsazení COS

perioperační sestry

všeobecné sestry

sanitárky a sanitáři

 

 

 

Sterilizační centrum

je součástí operačních sálů a přísálové sterilizace, nachází se v pátém poschodí Ponávka 6 Úrazové nemocnice. Jsou zde umístěny prokládací parní sterilizátory – Unisteri  a Sterivap, které jsou validovány dle vyhlášky 306/2012.
Sterilizační centrum nabízí služby – parní sterilizaci pro externí subjekty (privátní lékaři, ambulance atd.).

 

 

 


českyčesky

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Výběrové řízení

Staniční sestra odd. 8
Bližší informace ZDE

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Vzdělávací akce

13. května 2017 
Seminář Péče o urologického pacienta 

Info o kongresu

XII. kongres
Medicína katastrof 2017
16.2.2017, NCO NZO Brno
Sborník kongresu

Cvičení Dálnice 2016

Bližší informace ZDE

Kniha Traumatologie (Galén 2015)

autorů Wendsche P, Veselý R a kol. získala Chlumského cenu, prestižní ocenění za nejlepší publikaci roku 2015. Cenu převzal za kolektiv autorů z ÚN prof. Wendsche.

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE