Oddělení klinické psychologie

Psychologická ambulance a konziliární služba:
Ponávka 4, 5.patro (vedle konferenční místnosti)

Provozní doba: 
Po             7.30 - 16.00   Mgr. et Mgr Kateřina Skřivanová, Ph.D.
Út, St, Čt   7.00 - 15.30   Mgr. Renata Boháčová
                  mob. 732 782 107 nebo tel. 545 538 352

Oddělení klinické psychologie ÚNBR zajišťuje léčebnou a preventivní péči pro lůžkové i ambulantní pacienty.
Mezi prováděné výkony patří psychologická podpora pacientů během hospitalizace, psychodiagnostika, krizová intervence, psychoterapie i následná ambulantní péče (po individuální domluvě a podle kapacitních možností). Psychologickou intervenci doporučuje lékař, ale je možné si naše služby i vyžádat.

Mezi nejčastěji řešené okruhy potíží patří úzkostné a depresivní reakce na zranění či nemoc, na náhlou změnu životních podmínek a hospitalizaci. Pomáháme lidem adaptovat se na změny tělesného schématu (amputace, stomie). Zaměřujeme se na porozumění psychosomatických potížím v rámci psychoterapeutické spolupráce. Jsme i záchytným pracovištěm pro pacienty s počínajícími projevy kognitivního deficitu a syndromu demence. Snažíme se předcházet psychickým potížím vznikajícím z dlouhodobé hospitalizace. Preventivně můžeme podpořit také hospitalizované pacienty s přidruženým psychiatrickým onemocněním.

Mgr. Renata Boháčová
-  registrovaná klinická psycholožka
- orientace na individuální práci s lidmi
- s psychodynamickým psychoterapeutickým zaměřením
E-mail: r.bohacova@unbr.cz

Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
- psycholog ve zdravotnictví
- orientace na individuální práci s lidmi
- s analytickým psychoterapeutickým zaměřením
E-mail: kskrivan@med.muni.cz

 


českyčesky

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Výběrové řízení

Staniční sestra odd. 8
Bližší informace ZDE

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Vzdělávací akce

13. května 2017 
Seminář Péče o urologického pacienta 

Info o kongresu

XII. kongres
Medicína katastrof 2017
16.2.2017, NCO NZO Brno
Sborník kongresu

Cvičení Dálnice 2016

Bližší informace ZDE

Kniha Traumatologie (Galén 2015)

autorů Wendsche P, Veselý R a kol. získala Chlumského cenu, prestižní ocenění za nejlepší publikaci roku 2015. Cenu převzal za kolektiv autorů z ÚN prof. Wendsche.

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE